Patrijs

Informatieavond Patrijzen in 'kerngebied Siebengewald'

Het gaat slecht met de patrijs. De boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor. De vooruitzichten zijn ronduit sober, des te belangrijker dat we samen optrekken voor deze boerenlandvogel.

VIP

Een groep patrijzen die vlak voor je voeten opvliegt: tot enkele tientallen jaren geleden een normaal beeld in het buitengebied, tegenwoordig helaas zeldzaam. Niet alleen in Limburg, in heel Nederland gaat het aantal patrijzen om verschillende redenen drastisch achteruit. Gelukkig hebben we een kans om het tij te keren. Binnen het project 'Bescherming Patrijs in Limburg' hebben drie projectpartners, te weten de koninklijke Jagersvereniging, agrarisch collectief Natuurrijk Limburg en de stichting IKL, de handen ineen geslagen om het leefgebied van de patrijs te herstellen en te bevorderen om daarmee de patrijzen in Limburg te behouden.

Graag willen we bewoner/gebruiker van het 'kerngebied Siebengewald' informeren over de maatregelen die we gezamenlijk kunnen nemen voor de patrijs.

Aan bod komen:

- De regeling vanuit het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb); hoe agrariërs bijdragen aan het leefgebied door de aanleg van meerjarige vogelakkers.
- De gunstige effecten van kleine landschapselementen.
- Een aangepast maaibeheer in het buitengebied als maatregel voor de patrijs.

Natuurlijk zijn er daarnaast nog meer maatregelen mogelijk. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Iedereen kan helpen om de patrijs voor kerngebied Siebengewald en omgeving te behouden. U dus ook!

Bijeenkomst delen