Mais

Veldbijeenkomst vanggewas 2019

Hoe heeft u het vanggewas na mais aangepakt het afgelopen jaar? Op woensdagmiddag 20 november komt een breed scala aan onderwerpen rondom het telen van vanggewassen aan bod tijdens de veldbijeenkomst op de locatie van WUR | Open Teelten in Vredepeel.

Tijdens de veldbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Resultaten enquête vanggewas vóór 1 oktober
Hoe is het telen van vanggewas na mais aangepakt in 2019 met de aangescherpte wetgeving: vóór 1 oktober?

- Machineplein
Machines voor gelijk- en onderzaai vanggewas uit de regio worden getoond.

- Het vanggewas: drie systemen
Welk systeem kiest u en waar moet u op letten bij de keuze van het geschikte vanggewas?

- Gewasbescherming voor een succesvolle maisteelt én geslaagd vanggewas
Het optimaal laten slagen van zowel de mais als het vanggewas vraagt een goede uitgebalanceerde inzet van gewasbescherming.

- Waarom is het telen van een vanggewas toch belangrijk?
Wat levert het vanggewas op in termen van organische stofaanvoer, stikstof vangen en bodemkwaliteit?

- Nazorg bij gelijk- en onderzaai
Als u kiest voor gelijk- of onderzaai is het stoppelmanagement anders. Hoe lost u eventuele sporen, hoe pakt u de maisstengelboorder aan? Grondig Boeren met Mais partner Evers Agro demonstreert een woeler om sporen te lossen.

U kunt deze bijeenkomst ook laten meetellen voor uw spuitlicentie ‘teelt’. Geef dit aan bij de aanmelding en zorg dat u op tijd bent. Inloop is vanaf 12.30 uur.

Bijeenkomst delen