Geiten

Regiobijeenkomst Platform Melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is het afgelopen jaar actief geweest met diverse thema’s, waaronder het plan voor de verduurzaming van de sector, monitoring antibioticagebruik en verantwoorde ontwikkeling melkgeitenhouderij.

We willen u graag informeren over de projecten die uitgerold zijn en een toelichting geven op de processen die hebben plaatsgevonden. Graag nodigen wij u uit op een van de regiobijeenkomsten.

Bijeenkomst delen