Akkerbouw

Ledenbijeenkomst Akkerbouw ‘Koers houden in turbulente tijden’

Het zijn turbulente tijden. De stikstofcrisis houdt Nederland in zijn greep en raakt niet alleen de veehouderij, maar indirect ook de akkerbouw. Zelden werd er zo gezaagd aan de poten van agrarische bedrijven als nu.

lto-logo1a

Boeren komen in opstand met massale trekkeracties in Den Haag en bij de provinciehuizen. Ook het gewasbeschermingsbeleid geeft reden tot zorg. Middelen vallen in rap tempo weg en nieuwe oplossingen komen niet of maar mondjesmaat door.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de akkerbouwsector? Wat betekent dit voor onze inzet op belangenbehartiging en hoe kunnen we u daar beter bij betrekken? Kortom: hoe houden we koers met het vizier op de toekomst van uw bedrijf?

LTO-vakgroep Akkerbouw nodigt u van harte uit om rond deze vragen en andere actuele thema’s met de vakgroepsleden en met elkaar in discussie te gaan. Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid is uitgenodigd als spreker op deze ledenavond.

Wij vragen u om deze avond, indien u deze heeft, uw smartphone mee te nemen.

Dit is een bericht van LTO Nederland voor de sectorgroep Akkerbouw.

Bijeenkomst delen