Akkerbouw

Ledenbijeenkomst Akkerbouw

De ledenavond van LLTB-sectorgroep Akkerbouw vindt plaats op donderdag 13 februari in Baexem. Michael van de Schoot, themaspecialist Bodem & Water bij LTO Nederland, is deze avond uitgenodigd als spreker.

Logo LLTB

De stikstofcrisis raakt niet alleen de veehouderij, maar indirect ook de akkerbouw. Ook het gewasbeschermingsbeleid geeft reden tot zorg. Middelen vallen in rap tempo weg en nieuwe oplossingen komen niet of maar mondjesmaat door.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de akkerbouwsector en voor onze inzet op belangenbehartiging? Hoe kunnen we u daar beter bij betrekken? Kortom: hoe houden we koers met het vizier op de toekomst van uw bedrijf?

De LLTB-sectorgroep Akkerbouw nodigt u van harte uit om rondom deze vragen en andere actuele thema’s met ons in discussie te gaan. Klik hier voor de uitnodiging.

Bijeenkomst delen