Water

Informatiebijeenkomsten waterbeschikbaarheid 2020

Waterschap Limburg houdt op donderdag 28 november en op maandag 2 december bijeenkomsten voor de land- en tuinbouw over het thema droogte in relatie tot waterbeschikbaarheid. 

Waterschap-Limburg

Door de klimaatverandering hebben we snikhete zomers, periodes van hevige regenval en lange periodes van droogte. Voor het derde jaar op rij kennen we lange droge periodes, waardoor het grondwaterpeil in Limburg, maar ook in de rest van Nederland op de zandgronden, ernstig is gezakt.

Waterschap Limburg kijkt op deze informatiebijeenkomst naar de huidige stand van zaken en naar de maatregelen die het waterschap gaat nemen. Ook de LLTB neemt deel aan het programma van deze avonden. Zo is LLTB-bestuurder Peter van Dijk aanwezig om te praten over het thema droogte en droogtemaatregelen vanuit de land- en tuinbouw.

'Water is in deze tijd van klimaatverandering geen vanzelfsprekendheid meer. We zijn er allemaal van afhankelijk, maar we moeten constateren dat de waterbeschikbaarheid mede door de ernstig gezakte grondwaterpeilen in gevaar komt', aldus Har Frenken, bestuurder van Waterschap Limburg. 'We willen tijdens de informatiebijeenkomsten stilstaan bij het gezamenlijk belang van het hebben van voldoende grond- en oppervlaktewater.'

Bijeenkomst delen