Water 2

Informatiebijeenkomst Duurzaam Schoon Grondwater

Boeren en tuinders houden Limburg gezond. Vierenzeventig boeren in Zuid-Limburg maken dit op dagelijkse basis waar door met succes hun nitraatuitspoeling naar het grondwater terug te dringen. Ze doen dit onder de vlag van het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) en leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan schoon, betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

DSG

Op woensdag 11 december vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor deelnemers aan het project DSG en ondernemers die geïnteresseerd zijn in deelname aan dit project. Bent u agrarisch ondernemer en heeft u grond in een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg of bewerkt u grond in een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg (bij twijfel, download de app Duurzaam Schoon Grondwater in de appstore) en wilt u ook een bijdrage leveren aan schoon drinkwater? Dan nodigen wij u graag voor deze bijeenkomst uit.

Waarom meedoen?

Er zijn verschillende redenen om mee te doen aan dit project. Ten eerste omdat schoon, betrouwbaar en betaalbaar drinkwater belangrijk is voor de hele samenleving. Door deelname aan dit project levert u hier een belangrijke bijdrage aan.

Daarnaast krijgt u bij deelname aan het project een onafhankelijke adviseur toegewezen die in beeld brengt welke mogelijkheden er op uw bedrijf zijn om de nitraatuitspoeling terug te brengen. Denk daarbij aan wijzigingen in het teeltplan, bemestingsadvies en bodembeheer. In de meeste gevallen levert deze aanpak niet alleen een afname van nitraatuitspoeling, maar ook de nodige efficiëntie – en dus rendementsvoordelen – op.

Bovendien is onlangs in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat de agrarische sector maatregelen gaat nemen om de nitraatuitspoeling omlaag te krijgen om strengere, generieke maatregelen te voorkomen. DSG is onderdeel geworden van deze bestuursovereenkomst en om de gestelde doelen te behalen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk agrariërs meedoen.

Al met al voldoende redenen om de 11e in ieder geval een kijkje te komen nemen. Bent u nog niet overtuigd, bekijk ons programma dan eens:

Programma

13.30 uur: Ontvangst
13.45 uur: Start programma
- Terugblik: De successen van Duurzaam Schoon Grondwater; inspirerende voorbeelden, Frans Vaessen, WML
-
Van Duurzaam Schoon Grondwater naar Bestuursovereenkomst; wat gaat er veranderen, Twan Gielen, LLTB
-
Vooruitblik: Aanpak 2020/2021, Harrie ter Heegde (Provincie Limburg), Arend Jan Cuperus (Arvalis) en Sjef Crijns (Delphy)

De middag wordt voorgezeten door LLTB-hoofdbestuurder Peter van Dijck.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Tijdig aanmelden wordt gewaardeerd in verband met de voorbereidingen. Twijfelt u of u binnen de grenzen van de grondwaterbeschermingsgebieden ligt of heeft u andere dringende vragen? Neem dan contact op met Arend Jan Cuperus via 06-51490278.

Bijeenkomst delen