Akkerbouw

GLB-bijeenkomst akkerbouw/vollegrond

In deze bijeenkomst worden de verduurzamingsmaatregelen binnen het nieuwe GLB specifiek voor de akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt verder uitgediept.

GLB pilot sectorale bouwstenen

Programma

20.00 uur: Ontvangst
20.15 uur: Uitleg wijzigingen GLB
20.45 uur: Brainstorm maatregelen

Bijeenkomst delen