Colland

Bijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Met ingang van het nieuwe jaar treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. LTO Nederland heeft hier veel lobbywerk voor verricht. Het doel van deze wet is de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Logo LLTB

Met de komst van de WAB verandert er veel voor u als werkgever. Daarom houdt de LLTB op maandag 2 december een bijeenkomst in samenwerking met de Werkgeverslijn voor agrarische werkgevers. Wij zullen u tijdens deze bijeenkomst uitleg geven over de wijzigingen en welke impact deze voor u als werkgever zullen hebben:

- Alle wijzigingen rondom oproepcontracten en alle verplichtingen die daarbij komen;
- Verlenging ketenbepaling. Straks is het mogelijk om drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar af te sluiten;
- Transitievergoeding is verplicht vanaf de eerste werkdag en de wijzigingen rondom de WW-premie zorgen voor een forse lastenverhoging.

Ongetwijfeld roepen deze veranderingen nu al vragen bij u op. Wat betekent dit nu voor u als agrarisch werkgever? Inventariseer ze en stel ze op deze speciaal voor u georganiseerde informatieavond.

Programma

19.00 uur: inloop, ontvangst met koffie, thee en vlaai
19.30 uur: opening door Susanne Gortz, hoofdbestuurslid van de LLTB en portefeuillehouder. Susanne stelt zich kort voor.
19.40 uur: interactieve sessie van Diana Eleveld, LTO Werkgeverslijn. Diana zal al uw vragen over de WAB beantwoorden.
20.30: (of eerder) stand van zaken thema arbeidsmigranten (zowel landelijk als regionaal).
21.00 uur: einde van de avond

Aanmelden kan door een mail te sturen naar wlemmers@lltb.nl.

Bijeenkomst delen