Volg LLTB op Twitter!

Nieuws

22-07-14Stand van zaken POL2014
De provincie Limburg is bezig met het beoordelen van de bijna 700 zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp POL in juni. Een groot deel van de zienswijzen rich... Lees meer
21-07-14LLTB Jaarcongres wordt familiefeest!
Het is het VN-Jaar van het agrarisch familiebedrijf en dat gaan we vieren! Het LLTB Jaarcongres 2014 wordt een op en top gezellig familiefeest van, voor en door leden. Noteer daarom donderdag 20 novem... Lees meer
21-07-14Beregeningsvragen beantwoord
De LLTB ontvangt met enige regelmaat vragen met betrekking tot de regelgeving, de toepassing en handhaving daarvan met betrekking tot grondwateronttrekking voor beregening van open teelten. Vandaag e... Lees meer
21-07-14Landbouw beste beheerder van het Maasdal
De overheid werkt aan plannen voor de hoogwaterbestrijding in het Maasdal. De lobby vanuit de groene hoek heeft ertoe geleid dat het meekoppelen van natuur steeds meer aandacht krijgt. Maar is de burg... Lees meer
15-07-14GLB Update van 14 juli 2014
De bijgaande update informeert over onder meer vergroening: stand van zaken, ecologische aandachtsgebieden en graasdiervergoeding. Klik hier. Lees meer
15-07-14Hagelnetten: benut de mogelijkheden
Steeds meer ondernemers willen een deel van hun (fruit)bomen met hagelnetten beschermen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er ook in het Heuvelland best wel mogelijkheden zijn. De meeste ... Lees meer

Inloggen

Poll

Laatste LLTB-video

MLXPmlAVqpg 215 124