Volg LLTB op Twitter!

Nieuws

23-01-15Toekomstvisie LLTB heeft gevolgen voor personeel
De LLTB gaat haar dienstverlening aan de leden doelgerichter organiseren. Een veranderende vraag naar ondersteuning vanuit de agrarische sector noopt tot een meer projectmatige en integrale wijze van ... Lees meer
22-01-15Maatregelen vogelgriep opgeschort behoudens ophokplicht
De maatregelen die waren afgekondigd om de vogelgriep te bestrijden, zijn met ingang van komende nacht 24.00 uur opgeheven. Alleen de ophokplicht blijft tot 8 februari van kracht. De deskundigen wet... Lees meer
21-01-15Buitenbestrijding ratten en muizen blijft mogelijk
LTO Nederland is verheugd met het besluit van Staatssecretaris Mansveld (I&M) dat ook in 2015 rodenticiden kunnen worden toegepast voor de bestrijding van ratten en muizen buiten de gebouwen. Het Co... Lees meer
20-01-15LLTB bijeenkomsten Programmatische Aanpak Stikstof
Van 10 januari tot en met 20 februari ligt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage. De PAS moet een oplossing bieden voor de stagnerende vergunningverlening in het kader van de Natuurbesch... Lees meer
15-01-15Aanmelden derogatie vóór 1 februari 2015
Boeren kunnen zich voor 1 februari 2015 nog aanmelden voor derogatie, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Aanmelden kan tot en met 31 januari 2015 via de pagina Derogatie. Bent ... Lees meer
15-01-15Akkoord LTO en fiscus over meerkosten arbeidsmigranten
Er is een akkoord bereikt over de toepassing van de zogenoemde ‘cafetariaregeling’. Het gaat hierbij om het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten, die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijd... Lees meer

Inloggen

Poll

Laatste LLTB-video

RaBgXXbsspI 215 124