Volg LLTB op Twitter!

Michiel Geraedts

Michiel Geraedts

Op 15 juni 2017 maakte ik, op zoek naar een nieuwe uitdaging, de overstap van Veiling ZON naar Arvalis. Na gestudeerd te hebben in Haarlem, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het buitenland.

Naast het stroomlijnen van de bedrijfsvoering heb ik onze adviesdochter Arvalis samen met de medewerkers klaargestoomd voor de toekomst. Inmiddels ben ik naast manager van Arvalis manager van LLTB Belangenbehartiging. Mijn specialismen zijn management en commercie, maar mensen kunnen écht voor alle vragen bij me terecht, altijd.

Profiel: manager Arvalis en manager LLTB Belangenbehartiging

Jeroen Achten

Jeroen Achten klein

Vanaf 2005 ben ik werkzaam in de agrarische sector. Eerst als adviseur in de varkenshouderij, vervolgens als adviseur ruimtelijke ordening en sinds 2013 bij de LLTB. 

Vanaf het omvormen van de tien afdelingen naar drie regio’s is mijn functie veranderd in die van Regiocoördinator. De regiobesturen blijven qua regionale belangenbehartiging het eerste aanspreekpunt voor de leden, maar ik verzorg de aansluiting met het werkapparaat in Roermond.

Mijn motto: Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom we verder.

Profiel: Regiocoördinator

Bert Vergoossen

Bert Vergoossen klein

Sinds 2003 ben ik werkzaam bij de LLTB, waar ik op verschillende terreinen actief ben geweest. Veel leden zullen mij kennen van mijn inzet bij wildschade en faunabeheer. Ook heb ik me afgelopen jaren bezig gehouden met multifunctionele landbouw. Daarnaast heb ik veel kennis op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo heb ik afgelopen jaren de LLTB-afdelingen ondersteund bij de herziening van bestemmingsplannen. 
In mijn nieuwe functie blijf ik ook ruimtelijke ordening doen.

Profiel: Omgeving
Thema's: RO/Erosie

Annemie Hermans

Annemie Hermans klein

De tuinbouwsector houdt me al ruim 20 jaar geboeid, aanvankelijk via het studieclubwerk en daarna als beleidsmedewerker glastuinbouw en belangenbehartiger bedekte teelten bij LLTB. Zo werk ik de laatste periode namens LLTB intensief mee aan de Versnellingsagenda Tuinbouw. Wat me drijft en boeit is met en voor ondernemers die uitdagingen aan te gaan en met leden en in samenwerking met beleidsmakers, dienstverleners en ketenpartijen resultaten te behalen. De focus voor activiteiten en projecten in belangenbehartiging ligt op intensieve vormen van tuinbouw.

Profiel: Glas
Thema's: Plantaardig intensief
Gebieden: Vakgroep Plantaardig Intensief, Landelijk, Project Samengestelde Vakgroep

Geert van Kempen

Geert van Kempen

Na de studie Stad & Streekontwikkeling aan de HAS Den Bosch en studie Sociale Geografie aan de Universiteit in Nijmegen, ben ik in 2007 bij LLTB-dochter Arvalis in dienst getreden als projectleider. Hier ben ik 10 jaar werkzaam geweest als projectleider waar ik actief ben geweest op de thema’s water, energie en innovatie. Daarnaast was ik gedurende 5 jaar het vaste aanspreekpunt voor de LLTB infolijn.

Per 1 januari 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de LLTB als projectleider Verenigingszaken.

Profiel: Verenigingszaken
Thema's: Verenigingszaken algemeen, ledenzorg, lidmaatschap

Roel Boots

Roel Boots

Mijn link met de agrarische sector start bij bloemen- en plantenveiling FloraHolland. In 2009 maakte ik de overstap naar de communicatieafdeling van de LLTB en iets later ook naar LLTB-dochter Grooh Communicatie. Als communicatieadviseur en sparringpartner ben ik vaak in een vroeg stadium betrokken bij uiteenlopende projecten. Voor de pers ben ik als woordvoerder het eerste aanspreekpunt. 
Ik zie een aantal communicatieve uitdagingen voor de sector en de LLTB als belangenbehartiger. Denk aan het verder gestalte geven van de dialoog met de samenleving.

Profiel: Hoofd Communicatie & Marketing

Harrie Deckers

Harrie Deckers klein

Sinds 1987 werk ik aan agrarische zaken. Eerst bij de overheid (rijk en provincie Limburg) en sinds 2001 bij de LLTB. Mijn expertise ligt op de aspecten duurzaamheid en innovatie en daarmee zal ik me ook in de toekomst bezig houden. Ik zal me met name richten op belangenbehartiging en coördinatie van projecten op terreinen als geur, ammoniak, humane gezondheid en marktinnovaties (dierlijk én plantaardig). 

Profiel: Duurzaamheid, Kennis 
Thema's: Milieu/Energie, Kennis/Innovatie/Onderwijs 

Twan Gielen

Twan Gielen

Als tuinderszoon heb ik een lange weg gelopen om bij de LLTB te komen. Ik heb Geofysica gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht met geohydrologie als specialisatie. Daarna ben ik naar de TU Delft vertrokken om te promoveren bij Civiele Techniek en Toegepaste Geowetenschappen. Om meer praktijkkennis op te doen, ging ik aan de slag als geohydrologisch adviseur/grondwatermodelleur in Deventer. Bij Shell/NAM in Assen leerde ik niet alleen technische inhoud, maar ook hoe samen te werken met concurrerende bedrijven.

Het belang van water kan niet onderschat worden. Met de huidige klimaatontwikkelingen gaat water een steeds prominentere rol spelen. Binnen De LLTB richt ik me op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit.

Thema’s: Water en watergerelateerde zaken

John Caubergh

John Caubergh

De passie voor de koeien is mij met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan ben ik bij het wel en wee van de melkveehouderij betrokken.
De laatste vijf jaar op professionele basis door met initiatieven en de behartiging van ledenbelangen, samen met het bestuur van de vakgroep, de melkveehouderij in Limburg te ondersteunen bij de ontwikkeling van deze boeiende sector van de nederlandse landbouw.

Profiel: Melkveehouderij

Nicole Alberts

Nicole Alberts

Ik kom uit een ondernemersgezin en mijn achtergrond is communicatie/journalistiek. Sinds 2012 werk ik bij LLTB. Tot eind 2017 was dat als Bestuursadviseur van het Hoofdbestuur en de Ledenraad. Per 1 januari 2018 werk ik als projectleider met de portefeuille: Arbeidsmarkt/sociaal economisch beleid/onderwijs, Veilig ondernemen in het buitengebied, Korte keten-aanpak, Boerderij Educatie Limburg, Netwerk agrarische vrouwen, Kadervorming, Sponsoring, Agripool, Agribusiness. Ook ben ik secretaris van Ondernemend Limburg en het Platform Veilig Ondernemen Limburg.

Johan van Diepen

Johan van Diepen klein

Sinds 1998 werk ik aan agrarische zaken. Eerst bij een accountantskantoor en in de veevoersector daarna in de advisering en sinds 2013 bij de LLTB. Mijn expertise ligt in de veehouderij en dan voornamelijk de intensieve veehouderij. Daarmee zal ik me ook in de toekomst bezighouden. Ik richt me met name op belangenbehartiging en betrokken zijn bij projecten die de intensieve veehouderij raken. Daarnaast houd ik me bezig met internationale zaken op het gebied van de veehouderij. 

Profiel: Rundvee, Varkens/Pluimvee
Thema's: Dierlijk Extensief en Dierlijk Intensief, Mineralen
Gebieden: Vakgroep Dierlijk Extensief, Vakgroep Dierlijk Intensief, Internationaal, Project Samengestelde Vakgroep 

Koen van Weelden

Koen - website

Al van jongs af aan heb ik interesse in het buitengebied. Dit was eerst voornamelijk toegespitst op natuur. Maar tijdens mijn studie bos- & natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit is mijn interesse meer en meer verbreed naar de landbouw in Nederland. Sinds november 2018 werk ik bij de LLTB. Met mijn rol binnen dit bedrijf hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan de belangenbehartiging van de agrarische sector in deze bijzondere provincie. Ik werk vooral aan een project gericht op preventie van faunaschade. Daarnaast ben ik de komende tijd het aanspreekpunt voor de vakgroep Open Teelten.

Profiel: Open teelten
Thema’s: Faunaschade preventie

Miranda Uuldriks

Miranda Uuldriks

In januari 2018 ben ik in dienst getreden bij de LLTB in de nieuwe functie van relatiemanager. Mijn functie is gericht op het vinden, binden en boeien van leden. Een uitdagende taak in een bedrijfstak die zich kenmerkt door een afnemend aantal ondernemers. Ik heb 15 jaar ervaring in de personeelsbemiddeling en een uitgebreid netwerk om mensen met elkaar te verbinden. In een maatschappij die steeds individualistischer wordt, geloof ik in de kracht van verenigen en netwerken. Juist nu, want samen sta je sterker.

Gebieden: relatiebeheer, netwerk en arbeid