Volg LLTB op Twitter!

LLTB Ledenzorg

Geert van Kempen

Bij de belangenbehartiging van de LLTB wordt al snel gedacht aan het ondersteunen van de leden op het gebied van ondernemerschap. Maar belangenbehartiging is meer dan dat. Ook de persoonlijke belangenbehartiging, in de vorm van ledenzorg, is een belangrijke pijler. LLTB-projectleider Verenigingszaken Geert van Kempen vertelt wat ledenzorg precies inhoudt.

‘Ledenzorg betekent dat we alle LLTB-leden met een hulpvraag willen helpen. Alle leden kunnen voor advies, een luisterend oor of ondersteuning bij de LLTB terecht. Daarnaast proberen we de hulpvraag zelf te signaleren en activiteiten te initiëren vanuit de werkgroep Ledenzorg en Ethiek.’

Ethiek klinkt een beetje zweverig. Waar gaat dat precies om?

Ethiek omvat alle vragen die betrekking hebben op ons handelen en de keuzes die we maken. Waarden en normen bijvoorbeeld, vallen onder ethiek. Denk ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemen in de agrosector kan ethische dilemma’s tot gevolg hebben, daar moeten onze leden zich bewust van zijn.’

Wat doet de werkgroep nog meer?

‘De werkgroep Ledenzorg en Ethiek bestaat uit drie personen: LLTB-voorzitter Léon Faassen, geestelijk adviseur Marielle Beusmans en ikzelf. Wij zitten meerdere keren per jaar om tafel met onder meer de regiovoorzitters en LLTB-projectleider, met als doel ledenzorg in te bedden in de organisatie. Daarnaast organiseert de werkgroep evenementen zoals de Oogstdankvieringen en Leden Ontmoeten Leden. En ik beman de LLTB-Hulplijn. Als LLTB-leden die hulplijn bellen, krijgen ze mij aan de lijn.’

Wat doet de LLTB-Hulplijn?

‘De Hulplijn - te bereiken op (0475) 381832 - biedt allereerst een luisterend oor. Als mensen bellen, kunnen ze hun hele verhaal bij mij kwijt. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Ik probeer de beller vervolgens de weg te wijzen in het vinden van een oplossing.’

Met wat voor vragen kunnen agrariërs bij de hulplijn terecht?

‘Dat is divers. De hulplijn kan gebeld worden bij psychische en sociaal-emotionele vragen. Daar kan bijvoorbeeld een huisarts, personal coach of mediator verder bij helpen. Maar het kunnen ook bedrijfseconomische vraagstukken of financiële problemen zijn, waarmee de agrariër zich meldt. En ook die agrariërs helpen we verder. Leden kunnen ook contact opnemen met de Hulplijn als zij zien dat een collega- ondernemer, buurman of familielid het moeilijk heeft.’

Hoe handelt de werkgroep Ledenzorg en Ethiek in crisissituaties, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een dierziekte?

‘Ook dan staat wij klaar voor de leden. Bij een uitbraak van een dierziekte komt er in korte tijd heel veel op de ondernemer af. Niet alleen op bedrijfseconomisch vlak, maar ook op emotioneel vlak. Het ruimen van dieren bijvoorbeeld, dat gaat de ondernemer niet in de koude kleren zitten. En niet alleen de ondernemer, maar het hele gezin heeft het daar zwaar mee. Maar ook bijvoorbeeld een stalbrand heeft grote impact. In één klap is alles waar je zo hard voor werkt verdwenen. In dat soort situaties zal vanuit ledenzorg geprobeerd worden de ondernemer te helpen en te ondersteunen.’

Inloggen