Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Varkenshouderij

25-06-19Linda Janssen: ‘Nederland moet oppassen dat platteland leefbaar blijft’
‘Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving’, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV. ‘Mensen realiseren zich niet wat dit doet met de men... Lees meer
25-06-19Psychosociale zorg voor boeren
Ongeveer een jaar geleden schreef ik in een column over de sociale vereniging die LTO Nederland en de regionale LTO’s willen zijn voor hun leden. We willen naast de leden staan in goede en in slechte ... Lees meer
25-06-19Voorkom hittestress bij uw dieren
De eerste hittegolf van dit jaar is inmiddels een feit. Om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen geven we u hierbij een aantal algemene tips. Meer uitgebreide tips per diersoort kunt u vinden op de... Lees meer
24-06-19LLTB-contributienota 2019 verstuurd
De LLTB-contributienota 2019 valt deze week bij de LLTB-leden in de brievenbus. De bedrijfscontributie wordt gebaseerd op de bij de LLTB bekende bedrijfsomvang, waarbij de meitelling 2018 de basis is.... Lees meer
19-06-19Minister komt over de brug met correctiekorting Diergezondheidsfonds
In het stelsel voor de diergezondheidsheffing, die per 1 januari 2018 geldt, is geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de varkensbedrijven en de categorie waartoe de gehouden dieren behoren. De P... Lees meer

Agenda voor Varkenshouderij

Over Varkenshouderij

Een kwart van de Nederlandse varkensstapel bevindt zich in het Zuidoosten: in het gebied van Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant. Door schaalvergroting en concentratie neemt het aantal bedrijven af en worden de bedrijven steeds groter. Dat is nodig om ook in de toekomst een gezonde sector te blijven.

POV

Contributienota Varkenshouderij

We hebben binnen de POV afspraken gemaakt over de contributie. Om te komen tot één bedrag, dat gelijk is voor alle varkenshouders in Nederland, worden de basiscontributie en de contributie die afhankelijk is van de bedrijfsgrootte voor alle leden varkenshouders gelijk getrokken.

Bent u LLTB-lid én POV-lid? Dan ontvangt u alleen de contributienota van LLTB. De LLTB betaalt hiervan de betreffende contributie door aan LTO Nederland en aan de POV.

Lees hier meer de contributieopbouw >>

Contactpersoon


ing. Johan van Diepen
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381748
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer M.H.T. Vossen
Voorzitter
de heer M.P. van Eijk
Ondervoorzitter
de heer W.G.A. Gellings
Bestuurslid
de heer A.G.M. van Hoof
Bestuurslid
mevrouw L.J.M. Kuijsten-de Rond
Bestuurslid
mevrouw C.W.M. Lemans-Linssen
Bestuurslid
Mevrouw P.M.G.H. Michiels-Fleuren
Bestuurslid
de heer R.Y.M. Peeters Weem
Bestuurslid
de heer H.T.M. Saes
Bestuurslid
de heer M.P. Tijssen
Bestuurslid
de heer G.J.P. Vullings
Bestuurslid
de heer M.E.J.A. Willems
Bestuurslid
de heer ing. J.H.P. van Diepen
Secretaris