Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Varkenshouderij

21-02-17Motie POR-regeling wordt uitgevoerd
De Staatssecretaris gaat de aangenomen motie inzake de POR-Regeling, ingediend door Jacco Geurts en Helma Lodders, uitvoeren. Zo is te lezen in de Kamerbrief die de staatssecretaris vandaag naar de Tw... Lees meer
21-02-17Het wel en wee van de varkenshouderij
In deze rubriek krijgt u wekelijks een overzicht van de dossiers waar de vakgroep varkenshouderij de afgelopen week mee bezig is geweest. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met... Lees meer
21-02-17Uitnodiging Agropole-Forum in Villa Flora
Agrobusiness Niederrhein, Greenport Gelderland en Greenport Venlo houden op woensdag 15 maart forumbijeenkomst met de titel ‘Kwaliteit van leven door gezonde voeding en begeleidend groen. Actuele tren... Lees meer
14-02-17Het wel en wee van de varkenshouderij
In deze rubriek krijgt u wekelijks een overzicht van de dossiers waar de vakgroep varkenshouderij de afgelopen week mee bezig is geweest. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact met uw voorzitt... Lees meer
14-02-17Vervolgopleiding Risicomanagement voor Limburgse agrosector van start
Ondersteund door de provincie Limburg, de LLTB en in samenwerking met onderzoeksbureau Geelen Consultancy vindt dit jaar de vervolgopleiding Risicomanagement definitief doorgang. Voor iedere sector wo... Lees meer

Agenda voor Varkenshouderij

Over Varkenshouderij

Een kwart van de Nederlandse varkensstapel bevindt zich in het Zuidoosten: in het gebied van Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant. Door schaalvergroting en concentratie neemt het aantal bedrijven af en worden de bedrijven steeds groter. Dat is nodig om ook in de toekomst een gezonde sector te blijven.

Contactpersoon


ing. Johan van Diepen
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381748
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.
de heer M.H.T. Vossen
Voorzitter
de heer M.P. Tijssen
Ondervoorzitter
de heer M.P. van Eijk
Bestuurslid
de heer W.G.A. Gellings
Bestuurslid
de heer A.G.M. van Hoof
Bestuurslid
mevrouw L.J.M. Kuijsten-de Rond
Bestuurslid
mevrouw C.W.M. Lemans-Linssen
Bestuurslid
mevrouw P.M.G.H. Michiels-Fleuren
Bestuurslid
de heer R.Y.M. Peeters Weem
Bestuurslid
de heer H.T.M. Saes
Bestuurslid
de heer G.J.P. Vullings
Bestuurslid
de heer M.E.J.A. Willems
Bestuurslid
de heer ing. J.H.P. van Diepen
Secretaris