Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Varkenshouderij

28-03-17Bestuurders herkozen
De vier bestuursleden Elly Michiels, Thijs van Eijk, Willy Gellings en Ronny Peeters-Weem van de LLTB-vakgroep Varkenshouderij die aftredend en herkiesbaar waren, zijn afgelopen maandag tijdens de alg... Lees meer
28-03-17Het wel en wee van de varkenshouderij
In deze rubriek krijgt u wekelijks een overzicht van de dossiers waarmee de vakgroep Varkenshouderij de afgelopen week bezig is geweest. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen m... Lees meer
24-03-17Deel uw verhaal over antibioticaresistentie!
Bent u of kent u een veehouder die drager is (of is geweest) van een resistente bacterie, zoals MRSA? Wilt u uw ervaringen met betrekking tot dragerschap delen? Dan wil het RIVM graag met u in contact... Lees meer
23-03-17Breng boerenverstand naar Den Haag!
De LLTB en LTO Nederland pleiten al enige tijd voor de terugkeer van een eigen ministerie. Om dit extra onder de aandacht te brengen, roepen wij u op de komst van een minister van Voedsel en Landschap... Lees meer
21-03-17Duurzaamheid in de varkenshouderij
In het project Integrale duurzaamheid in de varkenshouderij hebben de LLTB en Connecting Agri & Food samen met ondernemers en experts uit de varkenshouderij in beeld gebracht welke maatregelen beschik... Lees meer

Agenda voor Varkenshouderij

Over Varkenshouderij

Een kwart van de Nederlandse varkensstapel bevindt zich in het Zuidoosten: in het gebied van Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant. Door schaalvergroting en concentratie neemt het aantal bedrijven af en worden de bedrijven steeds groter. Dat is nodig om ook in de toekomst een gezonde sector te blijven.

Contactpersoon


ing. Johan van Diepen
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381748
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.
de heer M.H.T. Vossen
Voorzitter
de heer M.P. Tijssen
Ondervoorzitter
de heer M.P. van Eijk
Bestuurslid
de heer W.G.A. Gellings
Bestuurslid
de heer A.G.M. van Hoof
Bestuurslid
mevrouw L.J.M. Kuijsten-de Rond
Bestuurslid
mevrouw C.W.M. Lemans-Linssen
Bestuurslid
mevrouw P.M.G.H. Michiels-Fleuren
Bestuurslid
de heer R.Y.M. Peeters Weem
Bestuurslid
de heer H.T.M. Saes
Bestuurslid
de heer G.J.P. Vullings
Bestuurslid
de heer M.E.J.A. Willems
Bestuurslid
de heer ing. J.H.P. van Diepen
Secretaris