Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Tuinbouw open teelten

16-01-18Bijeenkomst “Korte afzetketens Limburg”
Mede namens de LLTB en de provincie Limburg nodigt het Netwerk Platteland u van harte uit voor een bijeenkomst over korte voedsel afzetketens in Limburg. Deze vindt plaats op 1 maart in de Historische... Lees meer
09-01-18Biovak in Zwolle
Arvalis en het Ondernemersnetwerk 'Biologische landbouw in Limburg op de kaart' hebben een busreis (met een luxe touringcar) naar de Biovak in Zwolle georganiseerd. De Biovak vindt plaats op 17 januar... Lees meer
09-01-18Uitnodiging hoorzitting herziening certificatieschema ‘Milieukeur Plantaardige producten’ – aanmelden verplicht
De Milieukeurcriteria worden jaarlijks herzien en per 1 maart 2018* zijn de nieuwe eisen geldig. Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeurgecertificeerde plantaardige producten v... Lees meer
09-01-18Aankondiging: seminar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers
Een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse groentetelers uit de Euregio Rijn-Waal heeft de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van een verkenningsonderzoek naar nieuwe verdienmodellen ... Lees meer
09-01-18Gewasbeschermingsavond met licentieverlenging Limburg
Voor verlenging van elk type spuitlicentie moet een aantal kennisbijeenkomsten worden bijgewoond. Bureau Erkenningen informeert alle licentiehouders jaarlijks over de studievorderingen. Op www.erkenni... Lees meer

Agenda voor Tuinbouw open teelten

Over Tuinbouw open teelten

De Noord- en Midden-Limburgse zandgronden zijn van oudsher tuinbouwgebieden. Ook nu nog neemt deze regio een behoorlijke plaats in als voedingstuinbouwgebied op nationaal niveau. De specifieke Limburgse teeltomstandigheden leveren groenten met een geheel eigen karakter. Denk bijvoorbeeld aan de Limburgse asperges. Specifieke kennis over bijvoorbeeld de aardbeien-, prei-, bloemkool, erwten- en aspergeteelt kan ervoor zorgen dat de Limburgse tuinbouw een toonaangevende rol blijft spelen.

 

Contactpersoon


ing. Ursula Elskamp 
Projectleider belangenbehartiging 
tel. 0475-381717
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.
de heer J.C.H. Stemkens
Voorzitter
de heer R.J.E. Lenders
Bestuurslid
Mevrouw E.G.E.L. Litjens-Keijsers
Bestuurslid
de heer H.J.A.H. Meuwissen
Bestuurslid
mevrouw ing. U.A.M. Elskamp
Secretaris