Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Rundvee- en schapenhouderij

20-04-18Bijeenkomst over robots, cobots en AGV
Het Keyport/Brainport project Lerend Leven nodigt ondernemers uit op 15 mei in Helmond in één middag alles te weten te komen over robots, cobots en AGV systemen. Van ‘live’ demonstratie tot kostenindi... Lees meer
17-04-18Discussieavond over bokkenmanagement
Het opfokken van geitenbokjes staat volop in de belangstelling. De Schapen Geiten Studie Club van studenten van de WUR houden op woensdagavond 25 april een discussieavond met interessante sprekers ove... Lees meer
17-04-18‘Kosten bezwaarprocedure I&R: raadpleeg uw juridisch adviseur’
Rundveehouders die overwegen de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van een bezwaarprocedure om zo de blokkade van hun dieren vanwege de I&R-kwestie ongedaan gemaakt te krijgen, doen er verstan... Lees meer
17-04-18Nieuws LTO-vakgroep Schapenhouderij
Naar aanleiding van de opschoonactie die tot 1 april liep, heeft vorige week een overleg plaatsgevonden met de mensen van het ministerie over het I&R-systeem. Zij gaven aan dat gedurende de hele perio... Lees meer
16-04-18Subsidie voor advies gevolgen Brexit
Boeren en tuinders die zelf rechtstreeks zaken doen met het Verenigd Koninkrijk doen er verstandig aan de gevolgen van Brexit op tijd in beeld te brengen. Met de zogenoemde Brexit-voucher komen zij in... Lees meer

Agenda voor Rundvee- en schapenhouderij

Over Rundvee- en schapenhouderij

De rundvee- en schapenhouderij is in Limburg breed aanwezig. In alle delen van de provincie komen vormen van rundveehouderij voor. Moderne technieken en toepassing van jarenlang onderzoek hebben tot een zeer hoog kwaliteitsniveau geleid. Daarnaast leveren koeien in de wei en runderen in natuurgebieden een bijdrage aan het toeristische landschap van Limburg.

Contactpersoon


ing. Johan van Diepen
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381748
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.
de heer J.H.G. van der Staak
Voorzitter
De heer G.P.J. Lemlijn
Ondervoorzitter
de heer J.P.C. van Can
Bestuurslid
de heer P.H.J. Geukemeijer
Bestuurslid
de heer R.J. Klopman
Bestuurslid
de heer ing. J.H.P. van Diepen
Secretaris