Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Rundvee- en schapenhouderij

25-06-19Veelgestelde PAS-vragen
De PAS-uitspraak van de Raad van State zorgt voor veel onduidelijkheid. Het Programma Aanpak Stikstof is en was een verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincies. Zij zijn nu aan zet over hoe ze ... Lees meer
25-06-19Wolfjes
Nou daar zijn ze dan, de welpen, de wolfjes. Van verschillende kanten werd ik er deze week op aangesproken. "Leuk hè?" Nee, niet leuk. We kunnen het niet tegenhouden, maar ook hier krijgen we spijt va... Lees meer
25-06-19Q-koorts vaccinatie en registratie vóór 1 augustus
De meeste melkgeitenhouders hebben hun dieren inmiddels laten vaccineren tegen Q-koorts. De vaccinatie moet binnen een jaar worden uitgevoerd en uiterlijk 31 juli plaatsvinden (voor alle dieren die op... Lees meer
25-06-19Psychosociale zorg voor boeren
Ongeveer een jaar geleden schreef ik in een column over de sociale vereniging die LTO Nederland en de regionale LTO’s willen zijn voor hun leden. We willen naast de leden staan in goede en in slechte ... Lees meer
25-06-19Voorkom hittestress bij uw dieren
De eerste hittegolf van dit jaar is inmiddels een feit. Om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen geven we u hierbij een aantal algemene tips. Meer uitgebreide tips per diersoort kunt u vinden op de... Lees meer

Agenda voor Rundvee- en schapenhouderij

Over Rundvee- en schapenhouderij

De rundvee- en schapenhouderij is in Limburg breed aanwezig. In alle delen van de provincie komen vormen van rundveehouderij voor. Moderne technieken en toepassing van jarenlang onderzoek hebben tot een zeer hoog kwaliteitsniveau geleid. Daarnaast leveren koeien in de wei en runderen in natuurgebieden een bijdrage aan het toeristische landschap van Limburg.

Contactpersoon


ing. Johan van Diepen
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381748
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.
de heer J.H.G. van der Staak
Voorzitter
De heer G.P.J. Lemlijn
Ondervoorzitter
de heer J.P.C. van Can
Bestuurslid
de heer P.H.J. Geukemeijer
Bestuurslid
de heer R.J. Klopman
Bestuurslid
De heer A.A.L.S. Smits
Bestuurslid
de heer ing. J.H.P. van Diepen
Secretaris