Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Rundvee- en schapenhouderij

26-05-17Staatssecretaris past fosfaatreductieplan aan
Staatssecretaris Van Dam gaat de fosfaatreductieregeling versoepelen op het punt van het jongveegetal. Het jongveegetal wordt buiten werking gesteld voor melkveebedrijven die alleen vrouwelijk jongvee... Lees meer
23-05-17Onderzoek naar verbreding in de melkveehouderij
Wat motiveert melkveehouders om hun bedrijf te verbreden met een extra tak in met name zuivelproducten? Welke drijfveren hebben deze melkveehouders voor multifunctioneel ondernemerschap? Dat is de vra... Lees meer
22-05-17LTO Ledenvoordeel: vraagbundeling betonvloer opruwen
Last van gladde vloeren in de loopstal en wilt u hier iets aan doen? Om het beste aanbod in de markt te selecteren organiseert LTO Ledenvoordeel een vraagbundeling voor het opruwen van de betonvloeren... Lees meer
19-05-17Sectorpartijen komen met aanpassing jongveegetal
LTO Nederland vindt aanpassing van het jongveegetal noodzakelijk. Daarom heeft LTO Nederland mede namens NZO, NAJK, NMV, Nevedi en de Rabobank op donderdag 17 mei in een brief aan staatssecretaris Mar... Lees meer
17-05-17Voorkom spuitschade bij je buurman
Spuitschade in de fruitteelt en mogelijk ook andere teelten vanuit naastliggende teelten in bijvoorbeeld akkerbouw (loofdodingsmiddelen en groeistoffen) en grasland (groeistoffen) komt jaarlijks voor.... Lees meer

Agenda voor Rundvee- en schapenhouderij

Over Rundvee- en schapenhouderij

De rundvee- en schapenhouderij is in Limburg breed aanwezig. In alle delen van de provincie komen vormen van rundveehouderij voor. Moderne technieken en toepassing van jarenlang onderzoek hebben tot een zeer hoog kwaliteitsniveau geleid. Daarnaast leveren koeien in de wei en runderen in natuurgebieden een bijdrage aan het toeristische landschap van Limburg.

Contactpersoon


ing. Johan van Diepen
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381748
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.
de heer J.H.G. van der Staak
Voorzitter
de heer G.P.J. Lemlijn
Ondervoorzitter
de heer G.J.M. Billekens
Bestuurslid
de heer J.P.C. van Can
Bestuurslid
de heer H. Dinghs
Bestuurslid
de heer R.J. Klopman
Bestuurslid
de heer ing. J.H.P. van Diepen
Secretaris