Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Paardenhouderij

24-03-17Deel uw verhaal over antibioticaresistentie!
Bent u of kent u een veehouder die drager is (of is geweest) van een resistente bacterie, zoals MRSA? Wilt u uw ervaringen met betrekking tot dragerschap delen? Dan wil het RIVM graag met u in contact... Lees meer
23-03-17Breng boerenverstand naar Den Haag!
De LLTB en LTO Nederland pleiten al enige tijd voor de terugkeer van een eigen ministerie. Om dit extra onder de aandacht te brengen, roepen wij u op de komst van een minister van Voedsel en Landschap... Lees meer
20-03-17Ledenavond actualiteiten infectieziekten
De vakgroep Paardenhouderij houdt op donderdag 30 maart een ledenavond actualiteiten infectieziekten bij paarden. Kees van Maanen, veterinair viroloog bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, licht het t... Lees meer
17-03-17Rechtvaardig belastingstelsel voor paardenhouders
Het Europees parlement wil een rechtvaardiger belastingstelsel in de paardenhouderij. Samen met de working party Horses heeft LTO dit onderwerp op de Europese agenda gebracht. Parlementslid Annie Schr... Lees meer
17-03-17Paardenmarkt mag alleen als dierenwelzijn wordt verbeterd
Paardenmarkten mogen in Nederland blijven bestaan, maar dan moet het dierenwelzijn op de markten worden verbeterd. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een advies, opgesteld op verzoek... Lees meer

Agenda voor Paardenhouderij

Over Paardenhouderij

De ontwikkeling van de paardenhouderij in Limburg gaat razendsnel. De sector krijgt steeds meer betekenis en wordt steeds professioneler. In economisch en maatschappelijk opzicht wordt de paardenhouderij steeds belangrijker. De paardenhouderij verdient een actieve rol in het proces van beleidsbepaling en regelgeving. Daarom heeft de LLTB eind 2006 het besluit genomen om de belangenbehartiging voor de paardenhouderij ter hand te nemen in een aparte vakgroep Paardenhouderij. Een belangrijk doel is om Limburg in de komende jaren te laten uitgroeien tot paardensportprovincie nummer één in Nederland.

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer ing. M.J.H. Vestjens
Voorzitter
de heer H.J.C. Ebbers
Bestuurslid
mevrouw E.M.J. Limpens
Bestuurslid
de heer P.G.H. van de Pas
Bestuurslid
mevrouw S.E.M. Welschen-Wolleswinkel
Bestuurslid
mevrouw M. Theunissen
Secretaris