Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Akkerbouw

24-06-19Biologische gras- en maisdemonstratie bij familie Frijns
Op 27 juni bent u van harte welkom op het biologisch melkveebedrijf met zorgboerderij van de familie Frijns (Groenestraat 1 in Reijmerstok). Tijdens deze bijeenkomst staat de teelt van biologisch gras... Lees meer
24-06-19LLTB-contributienota 2019 verstuurd
De LLTB-contributienota 2019 valt deze week bij de LLTB-leden in de brievenbus. De bedrijfscontributie wordt gebaseerd op de bij de LLTB bekende bedrijfsomvang, waarbij de meitelling 2018 de basis is.... Lees meer
24-06-19Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld
Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken hard aan de verdere verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit onder meer de dalende milieulast en emissie... Lees meer
20-06-19Verduurzaming gewasbescherming op koers
Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blij... Lees meer
18-06-19Uiterlijke inzaai vanggewas
RVO heeft de tabel ‘Vanggewas na snijmaïs’ aangepast zodat deze nu aansluit bij de geldende wetgeving. Er was de afgelopen week enige onduidelijkheid, aangezien de tekst op de website van RVO niet in ... Lees meer

Agenda voor Akkerbouw

Over Akkerbouw

Limburg kent weinig uitgesproken akkerbouwbedrijven. Daarentegen doen bijna alle landbouwers in Limburg, ook veehouders, iets aan akkerbouw. Vooral de teelt van suikerbieten, mais, aardappelen en granen neemt een belangrijke plaats in. Er is geen provincie waar relatief zoveel bieten worden geteeld. Mede dankzij de toenemende belangstelling voor bijvoorbeeld energiegewassen blijft de akkerbouw in Limburg een belangrijke sector. 

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer E.H.W.J.E. Michiels
Voorzitter
de heer L.L.A.M. Geurts
Ondervoorzitter
de heer C.J.M. Breukers
Bestuurslid
de heer N.M.J. Huveneers
Bestuurslid
de heer W.M.J.G. Pennings
Bestuurslid
de heer S.J.J.M. Wimmers
Bestuurslid
de heer K. van Weelden
Secretaris