Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Akkerbouw

16-01-18Bijeenkomst “Korte afzetketens Limburg”
Mede namens de LLTB en de provincie Limburg nodigt het Netwerk Platteland u van harte uit voor een bijeenkomst over korte voedsel afzetketens in Limburg. Deze vindt plaats op 1 maart in de Historische... Lees meer
09-01-18Biovak in Zwolle
Arvalis en het Ondernemersnetwerk 'Biologische landbouw in Limburg op de kaart' hebben een busreis (met een luxe touringcar) naar de Biovak in Zwolle georganiseerd. De Biovak vindt plaats op 17 januar... Lees meer
09-01-18Uitnodiging hoorzitting herziening certificatieschema ‘Milieukeur Plantaardige producten’ – aanmelden verplicht
De Milieukeurcriteria worden jaarlijks herzien en per 1 maart 2018* zijn de nieuwe eisen geldig. Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeurgecertificeerde plantaardige producten v... Lees meer
09-01-18Nieuwjaarsbijeenkomst akkerbouw Klimmen
Op de nieuwjaarsbijeenkomst in Zuid-Limburg besprak LTO-voorzitter Akkerbouw Jaap van Wenum de belangrijkste actualiteiten in de sector. De achterban reageerde volop met opmerkingen en vragen over gly... Lees meer
09-01-18Aankondiging: seminar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige telers
Een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse groentetelers uit de Euregio Rijn-Waal heeft de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van een verkenningsonderzoek naar nieuwe verdienmodellen ... Lees meer

Agenda voor Akkerbouw

Over Akkerbouw

Limburg kent weinig uitgesproken akkerbouwbedrijven. Daarentegen doen bijna alle landbouwers in Limburg, ook veehouders, iets aan akkerbouw. Vooral de teelt van suikerbieten, mais, aardappelen en granen neemt een belangrijke plaats in. Er is geen provincie waar relatief zoveel bieten worden geteeld. Mede dankzij de toenemende belangstelling voor bijvoorbeeld energiegewassen blijft de akkerbouw in Limburg een belangrijke sector. 

Contactpersoon


ing. Ursula Elskamp

Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381717
fax 0475-381847

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer E.H.W.J.E. Michiels
Voorzitter
de heer C.J.M. Breukers
Bestuurslid
de heer L.L.A.M. Geurts
Bestuurslid
de heer N.M.J. Huveneers
Bestuurslid
de heer H.J.A.H. Meuwissen
Bestuurslid
de heer W.M.J.G. Pennings
Bestuurslid
de heer S.J.J.M. Wimmers
Bestuurslid
mevrouw ing. U.A.M. Elskamp
Secretaris