Volg LLTB op Twitter!

Nieuws uit Akkerbouw

15-10-19LLTB tevreden met concessies provincie Limburg
'Een geslaagd protest', vatten LLTB-voorzitter Léon Faassen en LAJK-voorzitter Willem Voncken de actie in Maastricht samen. Bijna 500 Limburgse boeren en tuinders togen dinsdag per trekker, eigen en o... Lees meer
15-10-19Stikstof – landelijk
LTO Nederland heeft vorige week donderdag een ultimatum gesteld aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het niet onderkennen van de opgestelde landbouwbrede plannen, de sect... Lees meer
15-10-19NAV solidair met LTO en POV
De NAV signaleert ook binnen haar werkveld dat er one-issue management wordt gevoerd vanuit de overheid. De vakbond mist de samenhang tussen maatregelen ook in de akkerbouw. Er wordt niet gekeken naar... Lees meer
15-10-19NAV: minister moet alle aanbevelingen taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw direct overnemen
De taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw heeft in de ogen van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond een helder, compleet, goed afgewogen en soms confronterend rapport opgeleverd over het (gebrek aan)... Lees meer
14-10-19Symposium Arbeidsmigranten ‘Werkers zijn welkom’
Het belang van arbeidsmigranten wordt verder verduidelijkt tijdens het symposium Arbeidsmigranten op dinsdag 26 november van 16 tot 18 uur bij Poort van Limburg in Weert. Arbeidsmigranten zijn van gro... Lees meer

Agenda voor Akkerbouw

Over Akkerbouw

Limburg kent weinig uitgesproken akkerbouwbedrijven. Daarentegen doen bijna alle landbouwers in Limburg, ook veehouders, iets aan akkerbouw. Vooral de teelt van suikerbieten, mais, aardappelen en granen neemt een belangrijke plaats in. Er is geen provincie waar relatief zoveel bieten worden geteeld. Mede dankzij de toenemende belangstelling voor bijvoorbeeld energiegewassen blijft de akkerbouw in Limburg een belangrijke sector. 

Bestuur

Voor de contactgegevens van de bestuursleden gaat u naar het ledennet.

de heer E.H.W.J.E. Michiels
Voorzitter
de heer L.L.A.M. Geurts
Ondervoorzitter
de heer C.J.M. Breukers
Bestuurslid
de heer N.M.J. Huveneers
Bestuurslid
de heer W.M.J.G. Pennings
Bestuurslid
de heer S.J.J.M. Wimmers
Bestuurslid
de heer K. van Weelden
Secretaris