Volg LLTB op Twitter!

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy statement zetten wij uiteen hoe de LLTB omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens en op welke manier wij vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  
Cookies
Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies
Klik hier voor meer informatie.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@lltb.nl.
Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wij doen er alles aan om de wetgeving aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan in kennis te stellen per mail info@lltb.nl.