Boomteelt

Plants for Plants

Plantaardige biomassa (planten en hun reststromen) biedt grote kansen voor (verduurzaming van) de toekomst. Volledige verwaarding van gewassen (inclusief reststromen) naar een spectrum van producten in combinatie met een positieve invloed op bodem en omgeving biedt tevens grote mogelijkheden voor de akkerbouw en open teelten om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Met deze gedachte is op initiatief van BioTreatCenter een samenwerking opgezet rond de volledige benutting van de waardepotentie van nieuwe teelten. Vanwege de belangrijke positie van de primaire sector in dit traject is de aanpak enthousiast geadopteerd door de LLTB. De LLTB treedt de komende periode op als trekker en eigenaar van het project.

Het consortium bestaat uit de LLTB, BioTreatCenter, Vereniging Innovatief Platteland, Stichting Wageningen Research, Compas Agro, AMIBM, HAS Hogeschool, Gemeente Venray en Loonbedrijf Gebr. De Boer. Ook BioBoost is betrokken om de verbinding met Noord-Brabant te concretiseren.

Patrick Lemmens

Projectleider

PLemmens@arvalis.nl
06-22693273

Patrick Lemmens

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

SGortz@lltb.nl

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Project

Bijeenkomsten