Colland

Colland

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn onder meer gericht op scholing, agrarische arbeidsmarktbeleid, goed werkgeverschap en arbeidsomstandigheden.

Projecten moeten, om voor subsidie in aanmerking te komen, een bijdrage regelen aan het realiseren van een of meerdere van deze doelstellingen. Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het naleven van de arbeidsvoorwaarden en levert het een bijdrage aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

LLTB zet actief in op genoemde doelstellingen en heeft de focus gelegd op het delen van kennis en informatie en het bevorderen én continueren van de relatie tussen de werkgevers en het groene onderwijs. Dat doen we samen met onze (onderwijs)partners, overheid en ondernemers.

Nicole Alberts

Projectleider

NAlberts@lltb.nl
06-51546543

Nicole Alberts

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

SGortz@lltb.nl

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Project

Bijeenkomsten