Circulair

Circulaire Economie

Ontwikkeling naar een meer circulaire economie kan bijdragen aan zowel de verdere verduurzaming van de maatschappij als eventuele nieuwe verdienmodellen. Ook de land- en tuinbouw bewegen mee in de richting van een steeds meer circulaire aanpak. LLTB volgt de ontwikkeling nauwgezet en vertaalt dit naar daadwerkelijke kansen voor de primaire ondernemer. Daar waar mogelijk en gewenst participeren we in innovatieve projecten om nieuwe kansen voor de sector aan te grijpen.

LLTB opent proactief het gesprek met andere sectoren om nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Zo wordt in samenwerking met diverse partijen onderzocht in hoeverre innovatieve gewassen door een volledige verwaarding van hoofd- en bijproduct kunnen bijdragen aan zowel de bodemgezondheid, de verduurzaming van traditionele producten en materialen (inzet als alternatieve grondstof) als het verdienmodel van de teler.

Patrick Lemmens

Projectleider

Patrick Lemmens

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.