Volg LLTB op Twitter!

Voordelen lidmaatschap

Lidmaatschap

Meepraten waar het kan, richting geven waar het hoort en in actie komen waar het moet. Dat is in een notendop wat LLTB doet. Het uiteindelijke doel daarbij is helder: ruimte creëren voor Limburgse boeren en tuinders om te kunnen ondernemen.

LLTB praat binnen lokale en regionale overheden mee over alle actuele dossiers waar de land- en tuinbouw mee te maken heeft. Op landelijk en Europees niveau gebeurt dat samen met moederorganisatie LTO Nederland. Samen sterk is daarbij een leuze die echt inhoud krijgt binnen LLTB. Immers, overheden en politieke partijen houden rekening met een club die 10 procent bijdraagt aan de economie van Limburg, waar 17 duizend personen werken en die 63 procent van de Limburgse gronden beheert.

Een grote verantwoordelijkheid? Zo voelt het wel. Medewerkers en bestuurders komen dag in, dag uit op voor de belangen van boeren en tuinders. Vaak is het werk zichtbaar zoals onder andere bij gemeentelijke bestemmingsplannen, de Verklaring van Roermond (grondclaims), Nee tegen edelherten en de publiciteitscampagne Nederland Bloeit. Maar net zo vaak gebeurt het werk wat meer op de achtergrond. Bijvoorbeeld als het gaat over beïnvloeding en afspraken met de overheid op het gebied van duurzaamheid, energie, natuur & milieu en dierenwelzijn.

Met al deze activiteiten heeft LLTB een uitgebreid netwerk aan contacten opgebouwd. Een netwerk dat ze graag beschikbaar stelt aan leden. Het gaat immers niet om het hebben van kennis maar om het delen van kennis. Want dan ontstaat er een meetbaar voordeel op de agrarische bedrijven. En hoe meer mensen actief betrokken zijn bij de club, hoe meer mogelijkheden zich voordoen om op te komen voor de belangen van boeren en tuinders. Dus: kom er bij en doe mee.