Volg LLTB op Twitter!

Innovatie

Innovatie
Kassen die energie produceren, precisielandbouw met machines die op satellietnavigatie werken waardoor veel minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn, tractoren op waterstof, veredeling van gewassen zodat ze beter tegen droogte kunnen: de Nederlandse land- en tuinbouw staat bol van innovaties. En daar zijn boeren en tuinders trots op, want zij zijn verantwoordelijke burgers en willen hun bijdrage leveren aan een samenleving met toekomst. En ze willen ook als ondernemer voorop blijven lopen.
De innovatiekracht van de Nederlandse agrarische sector wekt alom bewondering. Ga maar na. Arbeid en grond zijn in Nederland duur. De eisen op het gebied van milieu, hygiƫne, voedselveiligheid en diergezondheid zijn de hoogste ter wereld. Van gelijke concurrentieverhoudingen met het buitenland is nauwelijks sprake. En desondanks staat het niveau van de sector op eenzame hoogte. De sleutel van dat succes is innovatie, dat op zijn beurt weer een belangrijk exportproduct is. En het begint allemaal bij een fijnmazige samenwerking tussen onderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs.

Agenda