Volg LLTB op Twitter!

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Onmiskenbaar is de agrarische sector op weg naar duurzaamheid. Voor sommigen gaat het misschien niet hard genoeg, maar feit is, dat geurhinder en de uitstoot van ammoniak en fijnstof enorm zijn afgenomen. Hetzelfde is het geval met de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen. De LLTB stimuleert duurzame productie en is betrokken bij tal van projecten, zoals natuurlijk bodemvruchtbaarheid, waterbeheer en groene energie uit mestvergisting. Tuinderskassen zullen straks elektriciteit gaan produceren! Soms staan maatschappelijke wensen elkaar in de weg. Voor dierenwelzijn is het goed varkens in strostallen te huisvesten, maar dat levert wel meer fijnstof op. En kippen die buiten lopen zijn vatbaarder voor besmetting door overvliegende vogels. Maar ook daar werkt de sector aan oplossingen. Zo zal de komende jaren het gebruik van antibiotica in de veehouderij met meer dan de helft worden teruggedrongen.

Agenda