Volg LLTB op Twitter!

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Onmiskenbaar is de agrarische sector op weg naar duurzaamheid. Voor sommigen gaat het misschien niet hard genoeg, maar feit is, dat geurhinder en de uitstoot van ammoniak en fijnstof enorm zijn afgenomen.


Welvaart

Welvaart
Je ziet het er misschien niet aan af, maar de land- en tuinbouw draagt voor 10 procent bij aan de totale welvaart van Nederland. Alleen al met de verkoop van sierteelt (waaronder bloemen) komt jaarlijks 8 miljard euro ons land binnen.

Innovatie

Innovatie
Kassen die energie produceren, precisielandbouw met machines die op satellietnavigatie werken waardoor veel minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn, tractoren op waterstof, veredeling van gewassen zodat ze beter tegen droogte kunnen: de Nederlandse land- en tuinbouw staat bol van innovaties.

Welzijn

Welzijn
De rust van het landschap in combinatie met professionele zorg. Het blijkt een unieke combinatie die heilzaam werkt. Een groeiend aantal boeren en tuinders stelt het bedrijf open voor gehandicapten, probleemjongeren, kinderen, ouderen of mensen met een burn-out.

Voedsel

Voedsel
Voedsel is letterlijk van levensbelang. Consumenten willen gezond, veilig, lekker én betaalbaar voedsel. Zij vragen ook steeds vaker naar de herkomst van voedsel en de wijze waarop het is geproduceerd.