Volg LLTB op Twitter!

Over ons

Over ons
De agrarische sector kijkt steeds meer naar de wensen van de samenleving op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn, hygiëne, meststoffen, gezonde en veilige voeding, arbeidsomstandigheden en landschapsbeheer. Om goed te kunnen functioneren moeten agrarische ondernemers zich van hun maatschappelijke positie bewust zijn. Zij moeten beantwoorden aan wat de samenleving van hen vraagt, maar anderzijds moet de samenleving ook begrijpen wat hen beweegt.

In de koersnota Spiegel van de samenleving kiest de LLTB positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij. De LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap en tegelijkertijd een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.

De koersnota beschrijft vijf maatschappelijke domeinen: voedsel, welvaart, innovatie, welzijn en duurzaamheid. Op elk van deze speelvelden worden van de ondernemer prestaties verwacht in ruil waarvoor hij ruimte krijgt om te ondernemen: de license to produce. De LLTB ondersteunt hem daarin, maakt zijn prestaties zichtbaar voor de samenleving en kan ook begrip mobiliseren voor de positie van de sector of de individuele ondernemer. In de nieuwe missie is dat kort verwoord: de LLTB neemt het op voor goed agrarisch ondernemerschap. Goed ondernemerschap loont!