Volg LLTB op Twitter!

Organisatie

Organisatie

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemersplein Limburg in Roermond. Kenmerkend aan de structuur van de LLTB is haar uitgebreide bestuursnetwerk. De leden zijn regionaal georganiseerd in drie regio's met elk hun eigen bestuur. De leden maken tegelijkertijd deel uit van een (of meer) vaktechnische disciplines, vakgroepen geheten. Ook elke vakgroep, negen in totaal, wordt geleid door een bestuur.

De voorzitter van de LLTB wordt benoemd door de ledenraad van de LLTB, dit is het hoogste verenigingsorgaan. De ledenraad bestaat uit 14 vertegenwoordigers van de drie regio's en van de vakgroepen.

Deze organisatievorm maakt de LLTB tot een gezaghebbende partij, die zowel vakinhoudelijk als lokaal uitstekend is ingevoerd. Veruit de meeste bestuurders zijn tegelijkertijd agrarisch ondernemer.

Landelijk maakt de LLTB samen met de ZLTO en LTO Noord deel uit van LTO Nederland. In Limburg is de LLTB een bestuurlijke alliantie aangegaan met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en het MKB-Limburg. Deze drie partners werken samen onder de naam Ondernemend Limburg. Voor meer informatie over deze samenwerkingsverbanden zie ook Samenwerken met.

ESF-subsidiefonds

LLTB maakt in 2016 gebruik van het ESF-subsidiefonds (Europees Sociaal Fonds), doormiddel van de inzet van een externe HR adviseur van ABAB, Audrey Messure.

Het ESF-fonds richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Het is de bedoeling de arbeidsproductiviteit te verhogen door het vernieuwen van werkwijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van competenties. Doel is het verbeteren van bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent.

Thema’s en activiteiten waarop de LLTB advies inwint zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Competentiemanagement
 • Kadervorming
 • 360˚ feedback
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Flexibele werkcultuur
   

Als bovenstaande doelen worden gerealiseerd, zijn de uiteindelijke te bereiken resultaten van de LLTB als volgt te omschrijven:

 • Er is een optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, waarbij er ruimte is voor verschillen tussen medewerkers. Afzonderlijke talenten worden effectief benut.
 • De betrokkenheid van de medewerkers is hoger, doordat zij (nog) meer worden betrokken bij de organisatie, er wordt geluisterd naar hun ambities, ze ingezet worden op hun talenten en kwaliteiten en dit een positieve impact op het verloop van personeel en ziekverzuimpercentage heeft.
 • Medewerkers hebben meer kansen en stromen door binnen de organisatie.
 • Er is betere communicatie, wat leidt tot betere samenwerking en draagt daarmee bij aan het succes van de organisatie.
 • Het fundament voor het Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid is dusdanig door de adviseur gelegd, dat de eigen personeelsadviseur de komende jaren hierop verder kan bouwen.
 • Een nog beter imago, naamsbekendheid én aantrekkelijkere werkgeverschap voor de LLTB.

 

eu-embleem_esf_tekst_project (1)