Volg LLTB op Twitter!

LTO

LTO

De LLTB werkt nauw samen met haar zusterorganisaties LTO Noord en ZLTO in het koepelverband LTO. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en het maakt zich sterk voor hun maatschappelijke en economische positie. Belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

LTO

Ondernemend Limburg

OL

Het samenwerkingsverband Ondernemend Limburg is ontstaan tussen LWV, MKB en LLTB. Deze drie partijen werken samen aan een zo sterk mogelijke positionering van de gezamenlijke ondernemersbelangen. Sinds het voorjaar van 2012 huisvest Ondernemend Limburg zich samen met de Kamer van Koophandel in een nieuw onderkomen, genaamd Ondernemersplein Limburg.

Natuurrijk Limburg

Natuurrijk_Limburg__2_

Natuurrijk Limburg is een organisatie met een warm hart voor ons mooie Limburgse land. En een organisatie die daarvoor de handen uit de mouwen steekt. Natuur en landschap in onze provincie zijn gebaat bij boeren en burgers die actief beheer uitvoeren. Natuurrijk Limburg gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden op het gebied van natuur, landschap en water. De leden van Natuurrijk Limburg zijn voornamelijk agrariërs en particulieren.

ZLTO

ZLTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt ZLTO bijna 18.000 leden, die zij ondersteunt bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Dat doet ze zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies.

Arvalis

Arvalis

Arvalis is ontstaan vanuit de LLTB en heeft hierdoor haar roots in de agrarische sector. Met ruim zestig medewerkers is Arvalis een toonaangevende adviesorganisatie. De afgelopen jaren is gebleken dat een aantal specialismen ook perfect aansluit bij het MKB, zoals bedrijfsadvies, bouwkunde, juristen, makelaardij, projectuitvoering en het aanvragen van subsidies.

Brightlands Greenport Campus

logo-brightlands

Brightlands Greenport Campus Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en het meest veelzijdige van Europa. Brightlands Greenport Campus Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en omgeving. Nadruk ligt op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro en logistiek.

LTO Noord

LTO Noord

Ruimte voor agrarische ondernemers, dat is het doel van LTO Noord, de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.

Roba Advies

Roba

LLTB-adviesdochter Arvalis nam eind 2016 Roba Advies uit Deurne over. Dankzij de overname biedt de unieke Brabants-Limburgse adviesorganisatie nu een totaalpakket op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, bouw, duurzame energie, juridische ondersteuning, innovatieve projecten, makelaardij en productierechten.


Coƶperatie Limburgse Zorgboeren

CLZ

In Limburg heeft de zorgboerensector zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast een uitbreiding van het aantal zorgboerderijen, heeft de sector zelf ook al een aantal stappen gezet in de professionalisering op bedrijfsniveau en in de samenwerking tussen zorgboerderijen. Deze samenwerking is geëffectueerd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ).