Volg LLTB op Twitter!

LTO

LTO
De LLTB werkt nauw samen met haar zusterorganisaties LTO Noord en ZLTO in het koepelverband LTO. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en het maakt zich sterk voor hun maatschappelijke en economische positie. Belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
LTO

Ondernemend Limburg

OL
Het samenwerkingsverband Ondernemend Limburg is ontstaan tussen LWV, MKB en LLTB. Deze drie partijen werken samen aan een zo sterk mogelijke positionering van de gezamenlijke ondernemersbelangen. Sinds het voorjaar van 2012 huisvest Ondernemend Limburg zich samen met de Kamer van Koophandel in een nieuw onderkomen, genaamd Ondernemersplein Limburg.

HAER

HAER
HAER adviseert en ondersteunt ondernemers in de agrarische sector en het mkb met vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie. Van het beantwoorden van vragen over toepassing van wet- en regelgeving tot het adviseren van organisaties over zaken als verzuimbeleid, functiewaardering en performancemanagement.


ZLTO

ZLTO
ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt ZLTO bijna 18.000 leden, die zij ondersteunt bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Dat doet ze zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies.

Arvalis

Arvalis
Arvalis is ontstaan vanuit de LLTB en heeft hierdoor haar roots in de agrarische sector. Met ruim zestig medewerkers is Arvalis een toonaangevende adviesorganisatie. De afgelopen jaren is gebleken dat een aantal specialismen ook perfect aansluit bij het MKB, zoals bedrijfsadvies, bouwkunde, juristen, makelaardij, projectuitvoering en het aanvragen van subsidies.

Greenport Venlo

Greenport Venlo
Greenport Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en het meest veelzijdige van Europa. Greenport Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en omgeving. Nadruk ligt op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro en logistiek.

LTO Noord

LTO Noord
Ruimte voor agrarische ondernemers, dat is het doel van LTO Noord, de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.

Grooh Communicatie

Grooh
Groeien en verwonderen. Je ziet het bij kinderen, maar ook bij volwassenen die niet bang zijn de wereld met een vrije geest tegemoet te treden. Grooh Communicastie is jong, maar barst van de ervaring. Grooh is sterk in strategisch en creatief communicatieadvies en een excellente uitvoering. Of het nu gaat om interne communicatie, corporate communicatie, public relations, marketing en evenementen, Grooh verwondert.

Innovatiecentrum Greenport Venlo

ICGV
Innovatie en vernieuwing, daar heeft Greenport Venlo haar koplopers-imago aan te danken. Innovatiecentrum Greenport Venlo levert hieraan een belangrijke bijdrage door projecten binnen de sectoren 'fresh, food flowers', logistiek, biobased economy en industrie gericht op innovatie te initiëren, begeleiden en (laten) realiseren.