Volg LLTB op Twitter!

Over ons

Ondernemersplein Limburg

De agrarische sector kijkt steeds meer naar de wensen van de samenleving op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn, hygiëne, meststoffen, gezonde en veilige voeding, arbeidsomstandigheden en landschapsbeheer. Om goed te kunnen functioneren moeten agrarische ondernemers zich van hun maatschappelijke positie bewust zijn. Zij moeten beantwoorden aan wat de samenleving van hen vraagt, maar anderzijds moet de samenleving ook begrijpen wat hen beweegt.

LLTB netwerk

Netwerk

De LLTB werkt nauw samen met verschillende organisaties en bedrijven in het agrocomplex. Hierdoor heeft de LLTB een uitgebreid netwerk aan contacten opgebouwd. Een netwerk dat ze graag beschikbaar stelt aan leden. Het gaat immers niet om het hebben van kennis, maar om het delen van kennis. En hoe meer mensen actief betrokken zijn bij de club, hoe meer mogelijkheden zich voordoen om op te komen voor de belangen van boeren en tuinders.

Persoonlijk voordeel

Persoonlijk voordeel

Voor elke sector maakt LLTB een doorvertaling naar leden op bedrijfsniveau. Uw persoonlijke voordelen op een rij.

Bestuur en directie

Bestuur en Directie

Het bestuur van de LLTB is, in tegenstelling tot de Ledenraad, niet-vertegenwoordigend. Dat wil zeggen dat de samenstelling van het bestuur niet automatisch wordt bepaald door de structuur van vakgroepen en afdelingen. Om vernieuwing te stimuleren werkt het bestuur met een maximale zittingsduur en met een rooster van aftreden. De beleidsthema's of aandachtsgebieden van het bestuur zijn onderling verdeeld in zogenaamde portefeuilles.

Voordelen lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Meepraten waar het kan, richting geven waar het hoort en in actie komen waar het moet. Dat is in een notendop wat LLTB doet. Het uiteindelijke doel daarbij is helder: ruimte creëren voor Limburgse boeren en tuinders om te kunnen ondernemen. LLTB praat binnen lokale en regionale overheden mee over alle actuele dossiers waar de land- en tuinbouw mee te maken heeft. Op landelijk en Europees niveau gebeurt dat samen met moederorganisatie LTO Nederland.

Contributieopbouw eenvoudig

Contributie

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd.

Organisatie

Receptie

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemershuis Limburg in Roermond. Kenmerkend aan de structuur van de LLTB is haar uitgebreide bestuursnetwerk. De leden zijn regionaal georganiseerd in tien plaatselijke afdelingen met elk hun eigen bestuur. De leden maken tegelijkertijd deel uit van een (of meer) vaktechnische disciplines, vakgroepen geheten. Ook elke vakgroep, tien in totaal, wordt geleid door een bestuur.

Speerpunten

Koersnota

Een organisatie als de LLTB, die haar leden optimaal wil ondersteunen in een toekomstbestendig ondernemerschap, neemt signalen vanuit de markt en de samenleving als vertrekpunt. Die zijn immers meer en meer bepalend voor de mate waarin de ondernemer ruimte krijgt om te ondernemen: de licence to produce. Vanuit die wetenschap zijn vijf speerpunten geformuleerd waarop de LLTB het ondernemerschap van haar leden wil bevorderen.

Vacatures

Vacature

Als de Limburgse Land- en Tuinbouwbond vacatures heeft, vindt u die hier.