Pluimvee

Uitbraak vogelgriep Ysselsteyn

21 dec 2021

Het ministerie van LNV meldt dat in Ysselsteyn (gemeente Venray, provincie Limburg) bij kalkoenen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) is vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 kalkoenen geruimd.

vogels

LLTB-bestuurder Theo Coumans spreekt zijn medeleven uit richting de getroffen ondernemer. 'Het is verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Voor de dieren en voor de ondernemer. We leven vanuit de LLTB mee met deze pluimveehouder en de collega's in zijn omgeving die een heel onzekere periode tegemoet gaan.'

Personeel van het besmette bedrijf is ook werkzaam op twee andere pluimveebedrijven. Daarmee is er sprake van risicovol contact. Deze twee bedrijven bevonden zich ook binnen 1 km afstand van het besmette bedrijf. Om deze redenen worden deze twee bedrijven preventief geruimd. Op deze twee bedrijven gaat het in totaal om circa 40.000 dieren.In een gebied van 1 km rond het besmette bedrijf bevinden zich nog vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. De bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog acht andere pluimveebedrijven. Deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 69 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.VervoersverbodEr geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven voor een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Ysselsteyn. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Traceringsonderzoek

n het kader van de besmetting op het bedrijf in Ysselsteyn voert de NVWA een traceringsonderzoek uit naar risicovolle contacten tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Pluimveehouderij, Kalkoenenhouders, Leghennenhouders, Vermeerderaars, Pluimvee Overig, Vleeskuikenshouders