Faunaschadepreventie

Winterrustgebieden voor ganzen in Limburg komen te vervallen

23 dec 2020

Het faunabeheerplan 2015-2020 van de Faunabeheereenheid Limburg regelde dat in de vermelde winterrustgebieden geen ontheffingen ingezet worden om beschermde ganzensoorten te doden in de periode van 1 november tot 14 mei. In het nieuwe faunabeheerplan, dat is goedgekeurd door de provincie Limburg, komen deze winterrustgebieden te vervallen.

Ganzen2

In de voormalige winterrustgebieden in de Maasplassenregio kan nu jaarrond de Ruime Machtiging Populatiereductie Grauwe Gans worden ingezet. Buiten die regio zijn nieuwe beperkte ontheffingen beschikbaar, waarmee afschot van grauwe ganzen en brandganzen tussen 1 november en 14 mei ook in de voormalige rustgebieden mogelijk wordt.

Met de beschikbare nieuwe ontheffing krijgt de grondgebruiker meer mogelijkheden om schade te voorkomen. Omdat de goedkeuring van het faunabeheerplan midden in de winterperiode valt, gaan er deze winter nog geen nieuwe regels voor agrariërs in de rustgebieden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Deze gehele winterperiode (tot en met 14 mei 2021) geldt daarom binnen de rustgebieden uit het faunabeheerplan 2015-2020 dat er géén werende middelen geplaatst hoeven te worden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Een tegemoetkoming kan een grondgebruiker, net als voorgaande jaren, zelf aanvragen bij BIJ12 Faunazaken.

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht