Volg LLTB op Twitter!

09-09-2019Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

Koe

De Nederlandse zuivelketen staat voor een duurzame melkveehouderij die gezonde producten voortbrengt in een gezonde omgeving. Dit willen melkveehouders en zuivelondernemingen ook in de toekomst waarmaken op basis van verantwoorde productie, voldoende draagvlak en een gezond verdienmodel.

Daarom komen we nu zelf met nieuwe duurzaamheidsdoelen voor 2030.

Succesvolle aanpak

Door maatschappelijke thema’s proactief op te pakken, willen we het draagvlak in de maatschappij behouden en toekomstbestendig blijven. Dit is al verschillende keren succesvol gebleken; bijvoorbeeld bij de verlaging van het antibioticagebruik en bij weidegang.

Zelf aan het roer

De duurzaamheidsdoelen zoals vastgelegd in de Duurzame Zuivelketen hebben we aangepast aan de huidige tijdsgeest. Daarmee willen we ervoor zorgen dat we als sector zelf aan het roer blijven staan van de verduurzaming van onze zuivelketen. Naast NZO en LTO Nederland werken vanaf dit jaar ook NMV en NAJK mee in de Duurzame Zuivelketen.

ZuivelNL

De Duurzame Zuivelketen is vanaf nu een themagroep van ZuivelNL, het platform waarin melkveehouderij (LTO, NMV) en industrie (NZO) samen werken aan een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Zeven duurzaamheidsthema’s

De nieuwe doelen voor 2030 zijn opgesteld voor de volgende zeven thema’s:

- Klimaatverantwoorde zuivelproductie;
- Continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn;
- Behoud van weidegang;
- Biodiversiteit en milieu;
- Verdienmodellen;
- Grondgebonden melkveehouderij;
- Veiligheid op het boerenerf.

Tot nu toe hield de Duurzame Zuivelketen zich met de vier eerstgenoemde thema’s bezig.

Drie nieuwe thema’s

Per 2019 worden hier dus drie nieuwe thema’s aan toegevoegd. Om verdergaande stappen op het gebied van verduurzaming te kunnen zetten, moet er een goed  verdienmodel voor de veehouder zijn. Een toekomst op basis van grondgebonden melkveehouderij gaan we invullen op basis van het advies van de gelijknamige commissie uit april 2018. En veiligheid op het boerenerf vinden we van belang, zowel voor de veehouder zelf als voor zijn gezinsleden, medewerkers en bezoekers.

Integraal

De genoemde onderwerpen benaderen we zoveel mogelijk integraal, dus in samenhang met elkaar. Net als in de afgelopen jaren gaat de Duurzame Zuivelketen bij het bereiken van de sectordoelen voor 2030 uit van de diversiteit in de sector. Zo kan de ene melkveehouder meer doen aan natuur en landschap, terwijl een ander meer werkt aan duurzame energie. In 2023 en 2027 zijn er ijkmomenten voorzien en zullen we een aantal doelen concreter invullen. Ook kunnen we dan - indien nodig - onze doelen actualiseren.

Dit is een bericht van LTO Nederland voor de sectorgroep Melkveehouderij.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Rundvee- en schapenhouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen