Volg LLTB op Twitter!

11 feb 2019Stand van zaken toelating chloorprofam

EU vlag

In de eerstvolgende SCOPAFF-vergadering staat de Europese toelating van chloorprofam weer op de agenda. Het voorstel is om de toelating van de stof niet te verlengen.

Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat de toepassing als kiemremmer op aardappelen in de bewaring niet veilig is. De toepassing van chloorprofam als herbicide in onder andere uien, sla, bloembollen en boomkwekerij beschouwt het CTGB (als Rapporteur Member State RMS) daarentegen wel als veilig. Maar de herbicidentoepassing is op dit moment niet in het EU-dossier meegenomen.

Focus op herbicidentoepassing

In december ging een afvaardiging vanuit Nederland, met LTO Nederland, KAVB en Euronion, om tafel met vertegenwoordigers uit België en Engeland en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Dit om het belang van de herbicidentoepassing nogmaals onder de aandacht te brengen.

In de laatste vergadering van de SCOPAFF vroegen enkele landen om het gebruik van chloorprofam als kiemremmer verder buiten beschouwing te laten. De toelatingshouders zeiden dat ze de toepassing als kiemremmer per direct willen laten vervallen. De focus moet dan op het herbicidengebruik komen liggen.

Geen gat in toelating

Inmiddels is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de Kamerleden Geurt en Lodders met de vraag om toch tegen het voorstel voor non-inclusion van de EU te stemmen. LTO Nederland gaat hier nogmaals op aandringen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Mocht de stof chloorprofam toch verboden worden, dan volgt er een uitverkoop-opgebruiktermijn van vijftien maanden. De toelatingshouders gaven al aan dat er daarna meteen een nieuwe toelating wordt aangevraagd voor de herbicidentoepassing. De EU-vertegenwoordigers gaven aan dat een nieuwe toelating dan binnen vijftien maanden kan worden afgegeven. Op die manier ontstaat er geen gat in de toelating.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Boom- en Vaste Plantenteelt, Tuinbouw Bedekte Teelten, Tuinbouw Open Teelten
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen