Volg LLTB op Twitter!

12-02-2019Kom naar RvS-zitting over behoud van het PAS

Koe natuur

De zitting van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vindt plaats op donderdag 14 februari 2019. Om het belang van het PAS voor de veehouderij te onderstrepen, vraagt LTO Nederland aan veehouders om naar deze zitting te komen.

‘Het is belangrijk om te laten zien dat het PAS een belangrijk instrument is voor veehouders om ontwikkelruimte te krijgen en te behouden’, zegt LTO-bestuurder Trienke Elshof.

Wetenschappelijke onderbouwing

Op 7 november oordeelde het Europese hof dat het PAS in principe geschikt is om de regels mee uit te voeren, maar dat de voordelen van de maatregelen wel wetenschappelijk aangetoond moeten worden. ‘Het is nu aan de Nederlandse rechters om te beoordelen of die wetenschappelijke onderbouwing van het PAS voldoende is’, zegt Elshof. ‘Die uitspraak wordt komend voorjaar verwacht.’

Belang

LTO Nederland was betrokken bij de ontwikkeling van het PAS en heeft het programma ook altijd ondersteund. Vele duizenden agrarische bedrijven hebben nu een Natuurbeschermingswetvergunning of melding gebaseerd op het PAS. Daarnaast kregen ze vaak nog ontwikkelruimte. Elshof: ‘Voorheen was de bestaanszekerheid van veel veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden als gevolg van allerlei juridisch getouwtrek onzeker geworden. Dat is een stuk verbeterd sinds de introductie van het PAS. Het is voor de landbouw van groot belang dat het PAS behouden blijft en om dat te onderstrepen, vragen we onze leden om aanstaande donderdag naar Den Haag te komen en ons te laten zien op de zitting van de Raad van State.’

Doel

Het PAS ging van start op 1 juli 2015. Doel van het programma is enerzijds verbetering van de staat van instandhouding van Natura2000 gebieden en tegelijk ruimte te bieden voor economische ontwikkeling door de uitgifte van ontwikkelruimte. Om dit mogelijk te maken worden herstelmaatregelen uitgevoerd in natuurgebieden. Bovendien is de landbouw in de Overeenkomst generieke maatregelen PAS met overheden overeen gekomen om in de periode tot 2030 de ammoniakemissie met 10 kiloton te reduceren. Daarin zette de veehouderij al grote stappen.

De zitting start op donderdag 14 februari om 10.00 uur. De Raad van State is gevestigd in Den Haag aan de Kneuterdijk 22.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Pluimveehouderij, Rundvee- en schapenhouderij, Varkenshouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen