Volg LLTB op Twitter!

08-02-2019Deur blijft open voor lage WW-premie seizoenswerk

Seizoensarbeid

De deur voor toepassing van de lage WW-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open. Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in gesprek met de land- en tuinbouw over de knelpunten die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oplevert voor seizoenswerk.

‘We hadden graag gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk nu direct was geregeld, maar door uitvoeringsproblemen lijkt dat nu niet mogelijk’, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. ‘De politiek heeft de zorgen van werkgevers met seizoensarbeid serieus genomen en dankzij brede politieke steun komt er op korte termijn overleg om tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.’

Blij met de boodschap

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties zijn blij met deze boodschap van de Tweede Kamer. In de campagne Zo werkt het niet! werd benadrukt dat werkgevers niet moeten opdraaien voor beprijzing van seizoenswerk. ‘Tijdelijk werk, zoals seizoenswerk, het opvangen van pieken door scholieren of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband. Daar is de politiek nu ook van doordrongen’, zegt Calon.

Lage WW-premie jongeren

Er was brede steun voor het amendement van de SGP, VVD, FvD en CDA, dat het mogelijk maakt dat voor jongeren onder de 21 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken, de lage WW-premie gaat gelden. Veel jongeren hebben naast hun studie in het weekend en in de vakanties een bijbaantje; ook in de land- en tuinbouw.

Investeren in scholing

Daarnaast stelde de Tweede Kamer, op basis van moties van VVD-kamerlid Wiersma en CDA-kamerlid Heerma, jaarlijks 12 miljoen euro beschikbaar voor scholing en versterking van de leercultuur. Werkgevers in de landbouw, horeca en recreatie krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de loonkosten. ‘Investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers en het bieden van leer-werkplaatsen voor jongeren is belangrijk voor de toekomst van onze sector’, aldus Calon. ‘Daar zijn we blij mee en denken graag mee over de invulling.’

Ontslaggrond

LTO Nederland vindt het verder positief dat met de WAB een nieuwe ontslaggrond wordt geïntroduceerd. Met deze cumulatiegrond kunnen meerdere redenen voor ontslag worden gecombineerd. Ook wordt de keten van tijdelijke contracten weer verruimd van 24 naar 36 maanden.

De WAB gaat in per 1 januari 2020, nadat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt, Tuinbouw Bedekte Teelten, Tuinbouw Open Teelten
Dossiers
Dit artikel staat onder het volgende dossier
Arbeid en Werkgeverschap
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen