Volg LLTB op Twitter!

08-01-2019Zorg dat je erbij bent: Kick-off 'Beweging naar natuurinclusieve landbouw'

NIL klein

In congrescentrum Het Forum in Roermond vindt op 22 januari om 19.30 uur de kick-off plaats van de 'Beweging naar natuurinclusieve landbouw' in Limburg. De drijvende krachten achter deze beweging maken die avond de aanwezige leden en stakeholders deelgenoot van hun visie. Dus zorg dat je erbij bent!

‘Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk onderdeel in de kringloopgedachte van minister Schouten en gaat de komende jaren op bedrijfsniveau een grote rol spelen’, voorspelt LLTB-voorzitter Léon Faassen.

‘Aandacht voor bodem, water, landbouw en natuur als één geheel is ook een nadrukkelijke wens vanuit de maatschappij, die dan ook met veel energie wordt opgepakt. Een mooie toekomstvisie, die aandacht verdient en waarvan wij het proces als belangenbehartiger graag met dezelfde energie willen begeleiden.

’ Binnen de LLTB wordt al geruime tijd gewerkt aan een visie waarin natuurinclusieve landbouw wordt gezien als een economisch rendabel landbouwsysteem, zowel dierlijk als plantaardig. Natuurinclusieve landbouw integreert het beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam in de agrarische bedrijfsvoering. Het zorgt tevens voor een optimaal beheer van die bronnen, inclusief de zorg voor ecologische functies en biodiversiteit op en om de boerderij.

Beweging ontdekken

Tijdens de bijeenkomst willen we aan de hand van een gevarieerd programma en interessante gastsprekers samen ontdekken welke beweging we gaan maken.  

Programma

  • LLTB-voorzitter Léon Faassen en gedeputeerde Hubert Mackus komen aan het woord.
  • Alex Datema, actief melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur, bron van inspiratie wanneer het gaat over het verbinden van landbouw en natuur én mede-initiator van natuurinclusieve landbouw;
  • Ruud van Dijck, Boer Ruud is varkenshouder in Oirlo en is voorloper op het gebied van het benutten van lokale reststromen en korte ketens. Kringloop landbouw in optima forma. Wat kan natuurinclusieve landbouw aan de varkenssector bijdragen?
  • Yannick Smedts, is Smart Farming specialist bij Boomkwekerij Fleuren. Om de beweging naar een natuurinclusieve landbouw op gang te krijgen heb je naast visie en motivatie ook hulpmiddelen nodig. Yannick Smedts licht toe hoe technologie kan helpen de beweging op gang te krijgen.

René Schepers  de moderator van de avond en initiatiefnemer van Wakker Boer. René begeleidt maatschappelijke veranderingen, met name in de landbouw. Het sleutelwoord is 'verbindend ondernemen'. Om ondernemersruimte te houden, zal de landbouw meer in én met de samenleving moeten ondernemen. Natuurinclusieve landbouw is een sprekend voorbeeld hiervan.

Tijdschema

  • 19.30 uur: ontvangst
  • 19.45 uur: kickoff met interessante sprekers, muziek, hapjes en drankjes
  • 22.30 uur: einde

Aanmelden via onderstaand formulier (vóór 16 januari)

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.
Velden met een * zijn verplicht.
 
Bedrijf:
Voornaam: *
Tussenvoegsels:
Achternaam: *
Email: *Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen