Volg LLTB op Twitter!

29-01-2019Vertrouwen in veehouders

Jeannette van de Ven

Verschillende partijen zijn ongeveer twee weken geleden op bezoek geweest bij de NVWA. Daar werden we meegenomen in het proces rondom een aangescherpt interventiebeleid.

De druk om deze regelingen aan te scherpen is groot vanuit de politiek. Zij vinden dat het huidige beleid met o.a. schriftelijke waarschuwingen onvoldoende verbetering laat zien in het aantal en de ernst van de overtredingen die geconstateerd worden. Dat is in signaal wat ook in de Tweede Kamer terug te zien is.

Als er iets mis gaat met dieren, dan is de roep om sterke maatregelen en streng toezicht enorm groot. De mensen van de NVWA hebben vrij nauwkeurig opgeschreven welke overtreding in aanmerking komt voor welke strafmaatregel. Dat varieert van een schriftelijke waarschuwing tot boetes,  dwangsommen en een gang naar de rechter. De boetes worden op zich niet verhoogd, maar u komt eerder in aanmerking ( bij een kleinere overtreding) voor een hogere strafmaatregel.

Ook verschillende overtredingen, in hetzelfde domein binnen 3 jaar, kunnen gestapeld worden waardoor u een strengere straf krijgt. Vanuit deze groep kwam sterk de roep om risico gebaseerd de bedrijven te monitoren. Dus structurele overtreders vaker bezoeken dan bedrijven die alles goed op orde hebben. Ook hebben we inzage gevraagd over dat deel van de sector dat hiermee te maken heeft. Zijn het enkele grote overtreders die veel commotie veroorzaken, of zijn het vele ondernemers met relatief kleine vergrijpen of administratieve fouten.

Deze maatregelen gaan vooral over dierengezondheid en –welzijn en transport. Nu is een exporterend land als Nederland gebaat bij een goed functionerende NVWA, als we onze autoriteiten ter discussie stellen, dan spreken we openlijk twijfel uit over de exportdocumenten. En dat is niet handig. Het lijkt nu echter door te schieten naar “overcontrole” en afvinklijstjes. En dat baart me zorgen.

Dat betekent dat er aan de basis onvoldoende vertrouwen is om er van uit te gaan dat ondernemers van goede wil zijn om een goed bedrijf te runnen. Met gezonde dieren en gezonde smakelijke producten als eindresultaat. En dat ondernemers niet gezien worden als wezenlijk onderdeel van de keten die hun verantwoordelijkheid nemen voor veilige producten. Ik weet zo niet waar te beginnen om dit vertrouwen te herstellen, ook hier lijkt de polarisatie toe te nemen.

Jeannette van de Ven,
Portefeuillehouder Gezonde Dieren LTO Nederland.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Pluimveehouderij, Rundvee- en schapenhouderij, Varkenshouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen