Volg LLTB op Twitter!

15-01-2019Nieuw GLB: na 2021 waarschijnlijk geen betalingsrechten

Arvalis_logo

Na 2021 komt het stelsel van betalingsrechten waarschijnlijk te vervallen. Marion Wouters, adviseur bij Arvalis, legt uit wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor uw bedrijf en hoe u hierop kunt anticiperen.

Vanaf 2019 ontvangt ieder bedrijf per betalingsrecht hetzelfde bedrag; de basis- en vergroeningpremie. Dit is in totaal ca. € 380,- per ha. Hiervan is € 265,- basispremie. De verwachting is dat van 2022 tot 2027, de basisinkomenssteun - waarschijnlijk geleidelijk - zal dalen naar ca. € 200,- per subsidiabele hectare. De randvoorwaarden blijven vergelijkbaar met de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Ten opzichte van de huidige premie zal de daling fors zijn.

Vervolgens kan een bedrijf extra steun ontvangen bij het toepassen van ecoregelingen en/of agro milieu- en klimaatmaatregelen. Deze extra steun zal de extra kosten moeten dekken en/of een eventueel saldoverlies moeten opvangen. Om het nemen van deze vrijwillige maatregelen te stimuleren, zal de overheid een extra bonus in het steunbedrag moeten opnemen.

Of een bedrijf een vrijwillige maatregelen toepast, zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden van het bedrijf, het inkomenseffect en de eventuele teelttechnische voordelen. Ook kunnen maatschappelijke en/of persoonlijke overwegingen een rol spelen.

De keuze van de te nemen ecomaatregelen moet door Nederland nog plaatsvinden en kunnen ook nog worden uitgebreid. Ook kan een deel van de genoemde maatregelen per gebied ingezet worden en komt er meer geld voor de Jonge landbouwers beschikbaar.

Hoe één en ander binnen Nederland ingevuld zal worden, moet dus nog blijken en is overwegend een politieke keuze. Dit geldt ook de verdeling van het GLB-budget.

Zeker is dat de inkomensondersteuning per bedrijf wordt verlaagd. Wij houden u op de hoogte.

Marion Wouters
06-53247831
mwouters@arvalis.nl 

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen