Volg LLTB op Twitter!

24-12-2018Landschap Zuid-Limburg mooier door LEADER

LEADER

Een aantal agrarische ondernemers heeft er wel oren naar om met een vernieuwend idee een constructieve bijdrage te leveren aan verbetering en behoud van het landschap in Zuid-Limburg. Een idee waarvan ze zelf ook beter kunnen worden.

‘Een goed plan hoeft dus niet duur te zijn, maar kan je wel veel geld opleveren,’ zo vatte een van de aanwezige ondernemers het afgelopen dinsdag tijdens de informatieavond over LEADER in Klimmen samen. Hij had het begrepen.

LEADER is onderdeel van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het is in Zuid-Limburg door provincie en gemeenten opgepakt, samen met Natuurrijk Limburg, de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg, de Stichting IKL en de Mergellandcorporatie. Het ondersteunt lokale bottom-up initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland en moet de binding van de stedelijke gebieden met het platteland versterken.

Belangrijke partij

Hoewel LEADER geen exclusieve agrarische aangelegenheid is, zijn boeren en tuinders een belangrijke partij in dit programma. Zij beheren immers 60% van het landschappelijk grondgebied in Zuid-Limburg en kunnen daarmee het verschil maken. In principe kan echter iedereen met een idee dat bijdraagt aan de doelen van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) aanspraak maken op subsidie. De initiatiefnemer moet wel 45% van de kosten van de uitvoering ervan zelf bijeenbrengen.

‘Je moet wel goed aangeven wat je wil en hoe je het wil aanpakken’, zegt coòrdinator Wim Fredrix. ‘Belangrijk is ook hoe jouw gemeente in de wedstrijd zit. Niet alleen omdat zij mee moet financieren maar ook omdat zij met het verstrekken van vergunningen moet meewerken. De LAG, de door de provincie ingestelde Lokale Actie Groep, kan je daarbij begeleiden.’

Draagvlak is voorwaarde

De zaal wilde weten hoe de belangen van agrariërs zijn veiliggesteld bij initiatieven uit niet-agrarische hoek, die de agrarische bedrijfsvoering kunnen hinderen, of die op hun beurt overlast van de boerende buur kunnen ervaren. Er wordt echter altijd rekening gehouden met de buren en initiatieven moeten altijd in balans zijn met de naaste omgeving, zo verzekerde Fredrix. Draagvlak binnen de gemeenschap is een cruciale voorwaarde.

Oproep nieuwe ideeën

Voorbeelden van LEADER-projecten in Zuid-Limburg zijn 'Ut Bakkes’ in Stein (Maasband), waar een oud bakhuis door inwoners is omgetoverd tot dorpswinkel en ontmoetingsplek. In Sweikhuizen zijn de ‘Sjweikeser Réngeloate’ (pruimenbomen) op steile hellingen teruggeplant. In Maastricht is door agrariërs, winkeliers en burgers de coöperatieve levensmiddelenwinkel ‘Gedeelde Weelde’ opgericht. Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Agrariërs worden opgeroepen hun initiatieven te melden bij de LAG.

LEADER

 

 

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen