Volg LLTB op Twitter!

24-12-2018Ken de risico's op uw bedrijf

Varken 2

Zoals u wellicht weet, controleert de Inspectie SZW momenteel bedrijven in de varkenshouderij op arbeidsomstandigheden. Sinds 1994 zijn bedrijven in Nederland op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een RIE te hebben.

Een verplicht onderdeel van de RIE is een plan van aanpak om risico’s op het bedrijf te verminderen. 

Wat betekent dat voor u? 

Elke ondernemer met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werkenden. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijven met medewerkers in dienst, maar ook om bedrijven, die gebruik maken van meewerkende gezinsleden, seizoenskrachten, uitzendkrachten of zzp’ers.

Ook voor bedrijven, waar alleen ondernemers werken, kan een RIE interessant zijn. Ondernemers doen immers dezelfde werkzaamheden als werknemers en lopen daarom dezelfde risico’s. Het invullen van een RIE levert u inzicht op waar in uw bedrijf risico’s op ongevallen zijn en het helpt u oplossingen daarvoor te vinden. Een veilige werkomgeving is voor iedereen van belang.

De risico-inventarisatie moet schriftelijk worden vastgelegd. In het bijbehorende plan van aanpak moet u aangeven binnen welke termijn u maatregelen neemt om de geïnventariseerde risico’s te beheersen en wat deze maatregelen opleveren. De RIE moet altijd actueel en volledig ingevuld zijn. Is uw RIE ouder dan vier jaar of zijn uw bedrijfsomstandigheden gewijzigd, dan is er reden om uw RIE te actualiseren.

RIE Varkenshouderij

Stigas is voor de land- en tuinbouw de specialist op dit terrein. Speciaal voor de varkenshouderij heeft Stigas een digitale RIE ontwikkeld. Hiermee brengt u de risico’s op uw bedrijf in kaart en geeft u aan wat u doet en gaat doen om deze op te lossen. De RIE is gebruiksvriendelijk. U kunt deze zelf invullen, maar uiteraard ook met ondersteuning van de adviseur van Stigas. Hij helpt u graag op weg. Bovendien zien twee mensen altijd meer dan één en dat komt de kwaliteit van de RIE ten goede.

Hebt u geen of geen actuele RIE? Neem dan telefonisch contact op met Stigas 085 – 044 07 00 (optie 1). Of kijk op www.derievanstigas.nl en vraag een inlog aan. 
Voor bedrijven die Colland-premie afdragen (bedrijven met werknemers) is de inlog gratis.

Linda Janssen
Voorzitter POV

 

Goed werkgeverschap en de varkenshouderij

Natuurlijk wilt u dat uw medewerkers veilig en gezond hun pensioen halen. En natuurlijk bent u daar dagelijks mee bezig. Veilig en gezond werken maakt bij u deel uit van de gehele bedrijfsvoering. Maar is de zorg voor veiligheid en de gezondheid binnen uw varkenshouderij voldoende gestructureerd? Zijn er verbeteringen mogelijk. Zijn er blinde vlekken in de zorg voor gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. Zo zie ik bijvoorbeeld dat de gezondheidsrisico’s door stalstof en het omgaan met gevaarlijke stoffen als bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen vaak worden onderschat. Kunt u de acties, die u onderneemt voor veiligheid en gezondheid, aantoonbaar maken? Doe ik als ondernemer het wel goed met de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf? Dit zijn vragen die ik van varkenshouders hoor bij de uitvoering van de RIE.

Met het uitvoeren van de RIE loopt u de veiligheids- en gezondheidrisico’s binnen uw bedrijf gestructureerd af. U kijkt kritisch naar uw bedrijf en weegt af: zijn er op het gevraagde onderdeel verbeteringen mogelijk binnen het bedrijf? Is dat het geval, dan plant u een actie, die bij uw bedrijf past. Alle acties samen vormen het plan van aanpak. Het betrekken van de medewerkers bij de RIE is natuurlijk belangrijk. Het gaat immers over de medewerkers en over u als meewerkende varkenshouder.
De RIE geeft structuur in het arbeidsomstandighedenbeleid dat u voert. Beheersing van de risico’s geeft rust. Ook als alle punten nog niet opgelost zijn.

Ger Meuwissen
Preventieadviseur van Stigas

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Varkenshouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen