Volg LLTB op Twitter!

24-12-2018Dubbele DGF-heffing pluimvee wordt aangepast

Kip (2)

Er komt een oplossing voor pluimveebedrijven die in 2018 twee keer een hoge heffing betalen voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Dat is het resultaat van overleg met het ministerie van LNV.

De tarieven van de overgangsregeling die eerder dit jaar door RVO zijn opgelegd, worden verlaagd. Die overgangsregeling had betrekking op koppels die in 2017 zijn geplaatst maar in 2018 nog op het bedrijf zaten. Wat het nieuwe tarief precies wordt en wanneer dat wordt doorgevoerd is nog niet bekend. Daar kan enige tijd overheen gaan omdat het een aanpassing van een wettelijke regeling vergt. Door het ministerie van LNV wordt dat verder uitgewerkt.

De dubbele DGF-heffing met het hoge tarief van 2018 werkt met name flink door bij categorieën pluimveebedrijven die koppels lang aanhouden, zoals legpluimveebedrijven. Het probleem is veroorzaakt doordat het tarief over 2018 fors hoger is doordat de tekorten van de afgelopen jaren worden weggewerkt, en doordat wordt overgegaan naar een tarief per opgezet dier in plaats van gemiddeld aantal aanwezige dieren.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Pluimveehouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen