Volg LLTB op Twitter!

8 nov 2018Maatregelen wateroverlast Meerssen-Oirsbeek in de maak

x2zinwonlq

Wateroverlast door hevige regenval in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade moet binnen pakweg 10 tot 15 jaar flink verminderd zijn. Dat is de ambitie van een samenwerking tussen waterschap, LLTB, gemeenten en enkele andere partijen.

Het doel is dat burgers maximaal eens in de 25 jaar wateroverlast hebben. ‘Het idee is de omgeving zo in te richten dat hevige regenbuien niet meer tot wateroverlast leiden in de kernen van Meerssen en Oirsbeek’, vertelt Bert Merx, bestuurslid van LLTB-regio Zuid-Limburg. ‘Zowel gemeenten, inwoners, natuur beherende organisaties als agrariërs zullen maatregelen treffen om overlast tegen te gaan.’ Zo wordt van inwoners verwacht dat ze hun regenwater gaan afkoppelen en gaan de gemeenten Schinnen en Meerssen de publieke verharding afkoppelen van het watersysteem. Verder worden er buffers aangelegd om extra water te bergen.

Extra water vasthouden

Ook is de ambitie om in 2030-2035 circa 10 millimeter extra water vast te houden in het landelijk gebied. Zowel in de natuur als in agrarisch gebied. University & Research (WUR) onderzoekt de mogelijkheden. ‘De komende tijd wordt bekeken hoeveel van deze ambitie daadwerkelijk haalbaar, betaalbaar en inpasbaar is’, zegt LLTB-bestuurslid Jan Veltmans. ‘Het liefst willen we oplossingen die tot een win-winsituatie leiden waarbij de agrariërs baat hebben.’

De landbouw doet overigens al heel via de huidige erosiemaatregelen. Die zorgen al voor een buffering van 7 tot 10 millimeter. Maar mede door de klimaatverandering blijft wateroverlast in de Zuid-Limburgse beekdalen soms een probleem.

Effectief

Merx: ‘We kennen effectieve maatregelen, maar boeren en bedrijfsadviseurs hebben waarschijnlijk nog meer ideeën. Deze gaan we met een ondernemersgroep en de WUR op een rij zetten.’ Mogelijk vinden er daarna nog proeven plaats op Proefboerderij Wijnandsrade. Naar verwachting komt de WUR in februari 2019 met een tussenrapportage en instrumentenlijst. Hiermee kunnen overheden in overleg treden met agrariërs in het gebied om te bekijken wat wel en niet kan. 

‘We werken aan een lijst van maatwerkmaatregelen die worden toegepast’, zegt Veltmans. ‘Als maatregelen redelijkerwijs niet voor rekening van agrariërs kunnen komen, is de overheid bereid een aantal maatregelen te financieren als dat nodig is om de bescherming van burgers te verbeteren.’

Water in Balans

Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade zijn twee van de zes gebiedspilots binnen het actieprogramma ‘Water in Balans’. De samenwerkingsovereenkomsten voor Meerssen en Oirsbeek zijn donderdag 8 november ondertekend door Waterschap Limburg, LLTB, provincie, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, WML, gemeente Schinnen en gemeente Meerssen. Het actieprogramma is opgezet door het waterschap en heeft als doel gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering.

Dossiers
Dit artikel staat onder het volgende dossier
Waterplein
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen