Volg LLTB op Twitter!

31-10-2018Colland Arbeidsmarktonderzoek: Volop informatie voor sociale partners en bedrijven

Colland Arbeidsmarkt

Uit het derde arbeidsmarktonderzoek dat in de eerste helft van 2018 is uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt blijkt dat het aantal werknemers in de agrarische en groene sectoren de afgelopen twee jaar is toegenomen.

Ook voor de toekomst verwachten vrijwel alle sectoren een groei. Gezien over de sectoren als geheel hebben veel werknemers een vast contract en de uitstroom is beperkt.

Solide inzicht

Sinds 2014 wordt iedere twee jaar een uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in de sectoren die zijn aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt. Het rapport geeft een actueel beeld van en solide inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Dit jaar is gebruik gemaakt van geanonimiseerde registratiebestanden van het CBS. Mede hierdoor is de betrouwbaarheid van de cijfers hoog. Aan het onderzoek namen 3.634 werkgevers en 1.225 zelfstandigen deel.

De resultaten zullen worden gebruikt in de beleidsbepaling van sociale partners. Daarnaast bevat het onderzoeksrapport interessante informatie voor bedrijven, werknemers, overheden en het beroepsonderwijs.

Enkele opvallende uitkomsten over de agrarische en groene sectoren als geheel. Voor nuancering naar sector zie het rapport wat is gepubliceerd op de website van Colland Arbeidsmarkt:

  1. Er zijn volop vacatures in de agrarische en groene sectoren die echter deels moeilijk vervulbaar zijn. Er is een groeiende druk op de arbeidsmarkt. Alle sectoren merken dat de arbeidsmarkt krapper wordt en dat vacatures voor zowel gespecialiseerde functies als seizoenswerk lastiger in te vullen zijn. De sectoren bieden volop kansen voor werk(zoek)enden.
  2. Structureel werkten er in 2017 ruim 210.000 mensen in de totale agrarische en groene sectoren. Als de verschillende piekperiodes worden meegeteld, gaat het om 350.000 mensen.
  3. In de leeftijdsopbouw van werknemers zijn grote verschillen per afzonderlijk sector. In de sectoren als geheel werken er ten opzichte van de totale Nederlandse arbeidsmarkt meer jongeren (tot en met 24 jaar) met een vast contract. In tegenstelling tot het heersende beeld, is het aandeel oudere werknemers (55 jaar en ouder) met een vast contract juist lager dan op de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel.
  4. Iets meer dan de helft van de werknemers met een vast contract (53%) heeft een mbo-opleiding, daarvan 2/3 met een opleiding op niveau 3 of 4. Dat aandeel is hoger dan in de totale arbeidsmarkt in Nederland. Bijna een kwart van de werknemers met een vast contract heeft een vmbo-opleiding. Ook dat aandeel is hoger dan in de totale arbeidsmarkt in Nederland.
  5. Onder zelfstandigen (bedrijven zonder structureel werknemers in eigen dienst) heeft een ruime meerderheid (58%) een mbo-opleiding, daarvan heeft 84% een opleiding op niveau 3 of 4.
  6. In 2017 heeft 25% van de werknemers een opleiding of cursus gevolgd. Als werknemers geen opleiding of cursus hebben gevolgd, betekent dat niet dat zij zich niet ontwikkelen. Werknemers leren ook in de praktijk op hun werkplek.

Onderzoeksrapport

De opzet en de resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkt Colland 2018’ op de website van Colland Arbeidsmarkt. Hierin staan ook de verschillen per sector vermeld.

Een samenvatting per sector in de vorm van 'sectorfiches' staat ook op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Christ Essens van het Colland Bestuursbureau op 06 22 56 29 96.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen