Volg LLTB op Twitter!

03-08-2018‘Droogte-voorstellen EU en LNV stap in goede richting’

Droogte

LTO Nederland is tevreden over de toezeggingen van de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om met maatregelen te komen voor boeren en tuinders vanwege de extreme droogte, maar dringt aan op snelle vervolgstappen en duidelijkheid over de invulling.

LTO Nederland is content met de snelle toezeggingen op het pakket van crisismaatregelen waarover LTO Nederland gesprekken voert met de verantwoordelijk ministeries en ambtenaren in Brussel. Echter, de concrete invulling van de mogelijkheden die de boeren wordt geboden, moet wel snel komen omdat de tijd dringt. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: "Formeel is er nog niets geregeld, maar het is wel een stap in de goede richting. We willen nu snel echte duidelijkheid, zodat boeren ook uit de voeten kunnen met de toegezegde maatregelen."

Dit zijn de punten uit het pakket van crisismaatregelen die LTO Nederland heeft opgesteld en waar nu een toezegging op is:

  • Mest mag langer worden uitgereden waardoor het groeiseizoen wordt verlengd.
  • Gras mag worden ingezaaid in het najaar (verruimen van het scheurverbod).
  • Vanggewassen mogen worden gebruikt als ruwvoer voor vee.
  • Voorlopig geen aanscherping van de beregeningsvoorschriften.

Waar LTO Nederland kritisch over is:

  • LTO Nederland vraagt om snellere uitbetaling van de GLB-gelden. De Europese Commissie biedt nu inderdaad ruimte om vanaf 16 oktober 2018 70% uit te betalen en 85% ten behoeve van agrarisch natuurbeheer. Dit mag er echter niet toe leiden dat uitbetaling van het resterende bedrag zoveel vertraging oploopt, dat boeren er netto niets mee opschieten.
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen