Volg LLTB op Twitter!

07-03-2018Opnieuw schaap doodgebeten

Gray_Wolf_Maya

In Heythuysen is afgelopen nacht opnieuw een schaap doodgebeten. Het is duidelijk dat het om een roofdier gaat, maar het is nog niet 100 procent zeker dat er een wolf in het spel is. Dat moet DNA-onderzoek uitwijzen. “Drie maanden wachten op die uitslag is echter onacceptabel”, zegt LLTB-bestuurder Pieter van Melick.

Op dit moment is het voor schapen- en andere veehouders vooral belangrijk alert te zijn. Daarnaast is het cruciaal het protocol te volgen, wanneer een dood schaap wordt aangetroffen.

Wat te doen bij schade?

In het geval er schade is aangericht, waarbij als oorzaak een wolf wordt vermoed, kunnen ondernemers zich wenden tot het Faunafonds. Getaxeerde schades kunnen volledig worden vergoed. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

  • Het dient aannemelijk te zijn, op basis van DNA-analyse, sectie van het kadaver en/of sporenonderzoek, dat de schade veroorzaakt is door een wolf en niet door een ander roofdier.
  • Schade dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, in ieder geval binnen 24 uur, zodat bemonstering van het kadaver door Faunafonds-consulenten en succesvolle DNA-analyse nog mogelijk is. Dit gaat via het Faunafonds.
  • Het kadaver van het prooidier dient ter plaatse op de vondstlocatie te blijven, om eventuele sporen niet uit te wissen. Raak het kadaver dus ook niet aan.
  • Het indienen van een digitaal verzoekschrift kan via het Faunafonds.

“Die eis dat binnen 24 uur bemonstering moet plaatsvinden is essentieel om uit te sluiten dat het bijvoorbeeld om een hond gaat”, stelt Van Melick. “Maar dan moeten we er ook vanuit kunnen gaan dat er binnen 24 uur iemand van het Faunafonds ter plaatse is.” Overigens heeft het Faunafonds intern afgesproken dat zij onder een koelkasttemperatuur van 7 graden niet binnen 24 uur hoeven te reageren. Een extra tip: maak altijd foto’s.

Vergoeding

Van Melick realiseert zich dat er vrij weinig tegen de komst van de wolf te doen is; het is immers een beschermd dier. “Dat maakt de noodzaak voor alternatieven des te groter. In een convenant met alle betrokken partijen is al een vergoeding voor incidentele gevallen geregeld, maar inmiddels zijn er twaalf dode schapen bij drie verschillende ondernemers. Hoe lang kunnen we nog van incidenten spreken?”. Er moet volgens Van Melick dus een meer structurele oplossing komen. “Ten eerste met betrekking tot het onderzoek, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we drie maanden moeten wachten op een uitslag. Ten tweede moeten ondernemers erop kunnen vertrouwen dat ze schadeloos worden gesteld als ze schade ondervinden van een dier waar ze niks tegen mogen doen.” Tot slot moet er volgens Van Melick snel meer zekerheid komen. “Want deze situatie zorgt voor zeer veel onrust en daar is niemand bij gebaat.”

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen