Volg LLTB op Twitter!

11-01-2018Ondernemend Limburg: “Arbeidsmarkt grootste uitdaging in 2018”

Logo OL

LLTB, MKB-Limburg en LWV, die samen Ondernemend Limburg vormen, beschouwen het vinden van gekwalificeerd personeel als de grootste uitdaging voor 2018. De werkgelegenheid Limburg groeit dit jaar naar verwachting met 20.000 banen.

‘De groei van de werkgelegenheid is uiteraard goed nieuws, maar werkgevers hebben nu al grote moeite vacatures te vullen’, vertelde voorzitter Monique Princen van Ondernemend Limburg tijdens de nieuwjaarsreceptie die afgelopen woensdag in Sittard plaatsvond.

Ligging

Dat werkgevers moeite hebben met het invullen vacatures komt volgens Princen door de ongunstige demografische ontwikkeling in Limburg en de lagere arbeidsparticipatie ten opzichte van de rest van Nederland.  Afgelopen jaar vroeg Ondernemend Limburg  in het programma ‘Limburg next level’ al aandacht voor investeringen in innovatie, infrastructuur, ondernemerschap  en de arbeidsmarkt.

Krapte

'De krapte op de arbeidsmarkt is nu al een factor die de economische ontwikkeling in Limburg remt', aldus Princen. Vanwege de steeds krapper wordende arbeidsmarkt vindt Ondernemend Limburg het belangrijk om het onbenutte potentieel van 94.000 mensen in onze provincie aan te spreken.

'Dit zijn bijvoorbeeld mensen in de bijstand en werkeloosheidswet, maar ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijkste hierbij is dat inzicht wordt verkregen in de competenties van deze mensen. Met andere woorden: welke kwaliteiten hebben mensen in huis? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kwaliteiten heeft.  Als we die specifieke kwaliteiten ik kaart kunnen brengen, kan worden bepaald bij welke werkgevers, eventueel in combinatie met een scholingstraject, mogelijkheden zijn.'

Next level

Volgens Ondernemend Limburg gaat het daarnaast ook om mensen die nu deeltijd werken of helemaal niet werken. Ook mensen die geen uitkering ontvangen, de zogenoemde niet-uitkeringsgerechtigden horen hier bij. LLTB,  MKB-Limburg en LWV vinden het belangrijk deze mensen te activeren, zodat zij actief een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van Limburg.

Volgens LLTB voorzitter Léon Faassen is dit een gezamenlijke uitdaging. 'Ondernemend Limburg wil dat samen met onderwijsinstellingen, vakbonden en overheidsinstellingen oppakken om Limburg naar het ‘next level’ te brengen.'

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen