Volg LLTB op Twitter!

10-07-2017LLTB en Waterschap Limburg op visite bij pot- en containerteeltbedrijven

Aftrap bedrijfsbezoeken pot en containerteelt (2)

Waterschap Limburg en de LLTB gaan de komende periode zo’n 100 bedrijven in de pot- en containerteelt bezoeken. De bezoeken maken deel uit van het actieplan voor deze sector. Vandaag gaven Har Frenken en Jan Veltmans, bestuurders van Waterschap Limburg en de LLTB, het startsein door het bezoeken van het eerste bedrijf.

Pot- en containerteeltbedrijven telen gewassen op een meestal niet doorlatende ondergrond. Geen of te kleine waterbuffers bij deze bedrijven kunnen een negatief effect hebben op het watersysteem, waardoor overtollig water niet voldoende wordt hergebruikt of afgevoerd. Met het actieplan willen de organisaties de lozingssituaties van deze bedrijven inventariseren om samen met de bedrijven, de  voorzieningen te verbeteren.

In totaal worden er zo’n 100 bedrijven in de pot- en containerteelt bezocht, voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg. De inventarisatie is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de bestaande lozingssituatie. Er wordt onder meer gekeken naar het gebruik van buffers, de grootte van de buffers en het effect op de waterkwaliteit en kwantiteit. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de buffers dynamisch in te zetten, zodat piekbuien beter kunnen worden opgevangen. Centraal hierbij staat het effect op de waterstanden in de beken.

Driesvenplant

De aftrap van de bedrijfsbezoeken vond vandaag plaats bij Driesvenplant B.V. in Meterik, een bedrijf dat blauwe bessen planten kweekt.  Door hun vermeerderingsmethode maken de planten een snelle en gelijkmatige groei door. Het telen van de planten gebeurt in potten. Driesvenplant B.V.  beschikt over 10 hectare containerveld.

Samen met de bedrijven

Har Frenken, bestuurder Waterschap Limburg licht toe hoe belangrijk de inventarisatie is: “De toenemende wateroverlast van de afgelopen jaren heeft geleid tot uitvoeringsbeleidsplan voor de pot- en containerteelt, waarin het minimaliseren van wateroverlast en schade aan flora/fauna belangrijke aandachtspunten zijn. We  hebben geïnventariseerd welk effect het uitvoeringsbeleid heeft op de waterkwaliteit. De resultaten hiervan zijn vertaald in een actieplan, waar de inventarisatie van de lozingssituatie van de bedrijven een belangrijk onderdeel van is. We moeten eerst gegevens verzamelen, om daarna in gezamenlijkheid met de bedrijven passende maatregelen te kunnen treffen”, aldus Frenken. Jan Veltmans, bestuurder LLTB onderschrijft het belang van de inventarisaties: “Met de toekomstige beleidsregels kunnen we de emissies bij de pot- en containerteelt verder terugdringen.

Het actieplan met daarin de inventarisaties is samen met het waterschap tot stand gekomen. De bedrijven worden intensief bij het traject betrokken.” De bedrijven waar inventarisaties gaan plaatsvinden, worden door het waterschap benaderd voor het maken van een afspraak.  Bedrijven mogen ook zelf contact opnemen voor het uitvoeren van een inventarisatie.

Aftrap bedrijfsbezoeken pot en containerteelt (2)

Jan Veltmans (LLTB, rechts) en Har Frenken (Waterschap Limburg, 3e van rechts) bezoeken Driesvenplant in Meterik, het eerste pot- en containerbedrijf in het kader van het actieplan. Marcel Driessen (Driesvenplant, 2e van rechts) geeft een rondleiding.

Afdelingen
Dit artikel staat onder de volgende afdelingen
De Winning Limburg, Heuvelland, Horst-Venlo, Maasduinen, Mergelland, OostMaas, Peel en Maas, Sittard e.o., Venray, Weerterland
Vakgroepen
Dit artikel staat onder de volgende vakgroepen
Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt, Tuinbouw Bedekte Teelten, Tuinbouw Open Teelten
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Agenda