Volg LLTB op Twitter!

14-02-2017Vervolgopleiding Risicomanagement voor Limburgse agrosector van start

career-111932_960_720

Ondersteund door de provincie Limburg, de LLTB en in samenwerking met onderzoeksbureau Geelen Consultancy vindt dit jaar de vervolgopleiding Risicomanagement definitief doorgang. Voor iedere sector wordt een aangepast instrumentarium ontwikkeld dat agrarische ondernemers gaan gebruiken op hun bedrijf.

De rol van Geelen Consultancy is de deelnemende boeren en tuinders continu te monitoren qua kennis op het gebied van prijsrisicomanagement. Op basis hiervan worden de cursusdagen nog beter afgestemd op de kennis en de behoeften van de deelnemers.

De enorme schommelingen in prijzen van grondstoffen en landbouwproducten heeft de voorbije jaren een grote, vaak negatieve, impact gehad op de stabiliteit van de bedrijfsresultaten van agrarische ondernemers. Steeds minder boeren en telers weten het hoofd boven water te houden en velen zien een gezonde bedrijfsopvolging gevaar lopen. Weldoordacht risicomanagement kan bij deze problematiek uitkomst bieden, aldus Prof. Dr. ir Joost Pennings, hoogleraar aan Maastricht University, Wageningen University, de University of Illinois en tevens LLTB-akkerbouwer.

Hiervoor is een nieuw kennisinstituut opgericht, het Commodity Risk Management Expertise Centre (CORMEC), dat in 2016 voor een kopgroep van veertig Limburgse boeren en tuinders een reeks van vijf risicomanagement bijeenkomsten heeft georganiseerd in het Landbouwhuis in Roermond. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van risicomanagement strategieën samen met de betrokkenen, zodat men deze gericht binnen het bedrijf kan gebruiken om de fluctuaties in de winst te verminderen. Hierdoor dalen de kapitaalkosten significant en kan de ondernemer ruimte creëren voor ontwikkeling en innovatie.

Meer dan de helft van de agrarische ondernemers geeft aan prijsrisico’s nog niet af te dekken als men producten in- en/of verkoopt. Uit de cursusevaluatie blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de materie direct kan toepassen binnen de eigen bedrijfsvoering, zo is het doorlichten van individuele kost- en opbrengstposten een bijzonder krachtig instrument om potentieel risico af te dekken. Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat de informatie die verankerd is in deze markten – samen met een slim gebruik van deze informatie – de fluctuaties in de opbrengsten kan reduceren. Een overgrote meerderheid (90 procent) heeft dan ook aangegeven een vervolgtraject per sector (fruit, intensieve veehouderij, melkvee, akkerbouw, glas- en tuinbouw) te wensen.

Tijdens de bijeenkomsten worden behaalde marge en reductie van het risico gemeten en verbeterd door middel van samen te ontwikkelen nieuwe strategieën en instrumenten. Concreet zullen drie effecten meetbaar zijn:

  • Beter risicomanagement (meetinstrumenten beschikbaar/te ontwikkelen, ook zichtbaar in bedrijfsresultaat);
  • Verlagen kapitaalkosten, creatie van ruimte voor innovatie en
  • Verkrijgen betere marge.

Participatiekosten voor de opleiding (7 halve dagdelen) is vastgelegd op 175 euro p.p. (excl. btw). Onderstaand kunt u de geplande cursusdata voor uw sector vinden. Voor de melkveehouderij- en akkerbouwsector volgen data in de loop van 2017. Agrarische ondernemers kunnen zich voor alle opleidingen opgeven door een e-mail te sturen naar info@cormec.eu onder vermelding van uw NAW-gegevens en LLTB-lidnummer. Het aantal beschikbare plaatsen per traject is beperkt.

Sector Data Tijdstip
Intensieve veehouderij 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 en 5/5   9u30 - 12u30
Groenten (glas / vollegrondsteelt) 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6   9u30 - 12u30
Fruit 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6  13u30 - 16u30
Melkveehouderij Najaar 2017. Specifieke data volgen in de loop van dit jaar.   n.t.b.
Akkerbouw Najaar 2017. Specifieke data volgen in de loop van dit jaar.   n.t.b.

 

 

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Agenda