Volg LLTB op Twitter!

30-01-2017LLTB wil stresstest voor watersysteem

NO Aanbieden waterdruppel aan waterschap Limburg 4

De LLTB wil dat Waterschap Limburg per direct start met het wegwerken van achterstallig onderhoud van beken. Ook wil de Limburgse belangenbehartiger dat knelpunten door agrariërs en het waterschap gezamenlijk worden vastgesteld en dat er in een gebiedsproces wordt gewerkt aan oplossingen.

De meest opzienbarende wens van de LLTB is dat het waterschap een stresstest laat uitvoert om inzichtelijk te maken hoe het watersysteem reageert bij extreme neerslag. Op basis van deze stresstest zou het waterschap een aanpak moeten opstellen voor de middellange en lange termijn.

Dit is op te maken uit de uitgebreide reactie van de LLTB op de actieprogramma’s Code Oranje en Op Stoom van het waterschap. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg ontving bij de aanbieding van de reactie een grote druppel. “Deze druppel staat symbool voor de druppel die de beken vorig jaar deed overlopen”, zei LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Het afgelopen voorjaar heeft aangetoond dat het watersysteem in Limburg niet is bestand tegen extreme neerslag. De waterlopen zijn veelal door een toegenomen begroeiing en verhoging van de beekbodem niet in staat het water tijdig af te voeren, met alle gevolgen van dien. Dit mag niet meer gebeuren.”

Waardering en kritiek
De LLTB kan zich in grote lijn vinden in de actieprogramma’s Code Oranje en Op Stoom, maar heeft ook kritiek. “Maatregelen zijn vaak al te gedetailleerd uitgewerkt”, aldus LLTB-bestuurder en waterportefeuillehouder Jan Veltmans. ”Dit wekt de indruk dat de te nemen maatregelen al vaststaan. De wateroverlast van juni 2016 mag echter geen vrijbrief zijn om maatregelen door te voeren zonder samenwerking en draagvlak bij de agrarische sector.”

Het wegwerken van achterstallig onderhoud, een gebiedsproces en de stresstest voor het watersysteem zijn slechts drie voorbeelden van het uitgebreide wensenpakket die de sector heeft. “Zet bij beheer- en onderhoudswerkzaamheden en beheer van stuwen in op slimme combinaties”, zei Veltmans. “Boeren en tuinders kunnen in afstemming met het waterschap worden ingezet bij de uitvoering van specifiek onderhoud. Dit werkt snel en is kosteneffectief.”

APK voor waterlichamen
Om de afvoercapaciteit te verbeteren, is voor de LLTB het oplossen van achterstallig beheer en onderhoud van de waterlichamen een belangrijk startpunt. Daarnaast wil de LLTB een periodieke controle – een APK voor waterlichamen – of de dimensionering van het watersysteem overeenkomt met de specificaties zoals vastgelegd en afgesproken. Verder vinden de Limburgse boeren en tuinders het belangrijk dat het waterschap gebruik maakt van slimme technieken, zoals real time stuwbeheer en bypass waterafvoer. De LLTB wil dat het waterschap hiervoor de pilot ‘Hightech beek’ start.

Reactie Waterschap Limburg
“De waterramp heeft aangetoond dat het watersysteem tegen het licht gehouden moet worden”, zei dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg. “De oproep van de LLTB dat boeren zelf een rol kunnen nemen bij het onderhoud van beken, is uit mijn hart gegrepen. Samen komen we verder.” Waterschapsbestuurder Har Frenken gaf aan dat Waterschap Limburg kritisch gaat kijken naar het maaiplan. “Voor 300 tot 400 kilometer beken gaat er meer gemaaid worden. Daarnaast gaan we beken uitbaggeren en verwijderen we hout dat er niet hoort.” Frenken gaf ook aan dat het watersysteem veel schade heeft opgelopen door de wateroverlast van 2014 en 2016. “Het heeft onze prioriteit deze schade op te lossen.”

Brief en rapport Kragten
De gehele brief met alle wensen van de LLTB is hier te lezen. Bekijk hier het rapport van Bureau Kragten. Zij voerde in opdracht van de LLTB een onderzoek uit naar de afvoercapaciteit van Limburgse watergangen.

NO Aanbieden waterdruppel aan waterschap Limburg 4
Afdelingen
Dit artikel staat onder de volgende afdelingen
De Winning Limburg, Heuvelland, Horst-Venlo, Maasduinen, Mergelland, OostMaas, Peel en Maas, Sittard e.o., Venray, Weerterland
Dossiers
Dit artikel staat onder het volgende dossier
Waterplein
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Agenda