field-1246620_1920

Van Rooij wil vaart achter actieplan Limburgse tuinbouw

16 sep 2014
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas neemt op verzoek van de provincie Limburg en de LLTB de leiding op zich van de Versnellingsagenda Limburgse Tuinbouw. Gisteren hebben de betrokken partijen dat bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Kern daarvan is, dat expertteams van binnen en buiten de provincie Limburgse telers gaan ondersteunen in hun streven naar een meer marktgerichte productie en het versterken van hun ondernemerschap. Samen zoeken zij ook naar mogelijkheden om slimmer te werken in de keten van teler tot consument en daarin de positie van tuinders te versterken. Soms staat regelgeving onnodig in de weg. Ook daar gaat het Versnellingsteam mee aan de slag.
Inmiddels zijn op al deze thema’s aanjaagteams al gevormd of in ontwikkeling. Van Rooij: “We willen echt vaart maken met dit project voor de Limburgse tuinbouw, die economisch van groot belang is. De sector is als gevolg van de Ruslandboycot extra kwetsbaar geworden, maar moet op de langere termijn ook los van die boycot nieuwe kansen gaan benutten. Dat gaat niet een twee drie lukken en zal ook niet voor alle ondernemers een oplossing zijn. Ook stoppende tuinders willen we een adequate begeleiding bieden.”

Tuinbouwlijn
Voor tuinders en telers die een beroep willen doen op de Versnellingsagenda is bij de LLTB een centraal meldpunt ingericht: de Tuinbouwlijn, met een afzonderlijk telefoonnummer (0475-381785) en emailadres (Tuinbouwlijn@lltb.nl). Het is bedoeld voor alle Limburgse glastuinders, ondernemers in de open teelten, fruittelers, bloemenkwekers, boomkwekers, maar ook voor toeleverende en verwerkende bedrijven. Van Rooij: “De Tuinbouwlijn staat open voor iedereen die mee wil denken en doen. De sector blinkt uit in kennis: delen is vermenigvuldigen. Alle ideeën zijn welkom”. Ondernemers die zich bij de Tuinbouwlijn melden, krijgen een persoonlijk intakegesprek en worden vervolgens doorgeleid naar de juiste expertise binnen of buiten het project.
Gisteren hebben de LLTB en de provincie ook een convenant gesloten met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Deze in Den Haag gevestigde organisatie is gespecialiseerd in één op een begeleiding aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, gericht op het vergroten van de succeskans. Namens de Stichting Ondernemersklankbord tekende Sjra Clerkx, regiovoorzitter van het OKB team Limburg, het convenant.

Limburgse Land- en Tuinbouw Loont
De Versnellingsagenda Limburgse tuinbouw is onderdeel van het provinciale programma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont. Doelstelling daarvan is om agrarische ondernemers die duurzaam en met draagvlak in hun omgeving innoveren, alle ruimte te geven. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “De nu overeengekomen Versnellingsagenda Limburgse tuinbouw past naadloos in die ambitie. Niet tegenhouden, maar juist gewenste ontwikkelingen stimuleren en belonen. Handen uit de mouwen en zoeken naar nieuwe perspectieven. De ondernemer is aan zet, wij denken en doen actief mee.”
Ook LLTB-voorzitter Elly Roebroek is blij met deze aanpak. “We moeten echt op zoek naar nieuwe verdienconcepten, naar nieuwe producten en nieuwe markten, ook overigens voor onze traditionele producten als komkommers, paprika's en prei, die van zeer hoge kwaliteit zijn. Afzonderlijke ondernemers ontbreekt het daarvoor vaak aan voldoende slagkracht. In dit project gaan we nu alle mogelijke kennis en ervaring bundelen.”

CV Kees van Rooij
C.H.C. (Kees) van Rooij (Gemert, 3 november 1959) is sinds 1 oktober 2005 burgemeester van de gemeente Horst en sinds mei 2010, na de herindeling, van de gemeente Horst aan de Maas. Hij volgde Léon Frissen op, die per 1 juli 2005 benoemd was tot Gouverneur. Van Rooij was tot dat moment algemeen secretaris van het MKB-Limburg. Tot 2003 was hij algemeen directeur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Daarnaast was directielid van de Grondexploitatiemaatschappij Californië in Horst aan de Maas.
Namens alle gemeenten in Noord-Limburg stuurde hij medio augustus dit jaar, kort na de afkondiging van de handelsboycot door Rusland, een brief naar zowel staatssecretaris Dijksma (Landbouw) als GS van Limburg, waarin voor alle mogelijke steun voor de tuinbouwsector werd gepleit. In de brief aan GS drong hij er op aan om in overleg met het tuinbouwbedrijfsleven, afzetorganisaties en gemeenten te komen tot structurele maatregelen ter versterking van de tuinbouwsector.

De Limburgse tuinbouw
De tuinbouw is een belangrijke pijler voor de Limburgse agrarische sector en de Limburgse economie. De primaire productiesector vormt de drager voor het totale tuinbouwcluster en levert bestaansrecht voor een scala een bedrijvigheid in toelevering, dienstverlening, afzet, handel, logistiek en maakindustrie. In totaal telt Limburg bijna 2000 tuinbouwbedrijven, verdeeld over tuinbouw in open grond, glastuinbouw, boomkwekerij en fruitteelt.
Naast de primaire productie van voedsel en siergewassen, draagt de tuinbouw bij aan de
inrichting, gebruik en beleving van het platteland voor bewoners en bezoekers.
Het nationale tuinbouwcluster is een grote internationale speler als het gaat om doorvoer en export van tuinbouwproducten (zowel eindproducten als zaden, uitgangsmaterialen en grow tech) waaraan Limburg een substantiële bijdrage levert. Het (Limburgse) tuinbouwcluster staat op een hoog niveau, de primaire sector maakt onderdeel
uit van een sterk netwerk van verwerkende bedrijven, afzet- en handelsorganisaties maar ook opleidingen en onderzoeksinstituten. De sector is een gevestigd begrip op nationale en internationale schaal, met Greenport Venlo als een landelijk relevant en beeldbepalend middelpunt.
Elly Roebroek, Patrick van der Broeck en Kees van Rooij

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt, Tuinbouw Bedekte Teelten, Tuinbouw Open Teelten

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht